2022-2023 Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenimine devam eden öğrenciler için Pedagojik Formasyon Dersleri hafta sonu olacak şekilde planlanmıştır.

Öğrenciler Ekle-Sil takviminde feragat dilekçesi vererek Pedagojik Formasyon derslerini bırakabilir. Bu öğrenciler Pedagojik Formasyon almadan mezun olabilir.

Evet mezun olabilirsiniz. Böyle bir durumda pedagojik formasyon derslerinden başarılı olanlar transkripte yer alacak biçimde mezuniyet işlemleri gerçekleştirilir. Ancak diplomada pedagojik formasyon derslerini almıştır ifadesi yer almaz.

Evet, formasyon derslerinden alınan notlar ortlamaya etki eder.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları’nda ilgili bölüm için belirtilen koşullar incelenmelidir.

3. sınıf öğrencileri 6. yarıyılda Pedagojik Formasyon derslerini alabilir. Öğrencinin kendi ders programı uygun olduğu takdirde 7.yarıyılda bölüm dersleriyle birlikte öğrenim gördüğü bölüm stajını alabilir. Pedagojik Formasyon uygulamasındaki “Öğretmenlik Uygulaması” dersi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bölüm-Fakülte işbirliği ile planlanarak bir öğretim dönemi boyunca okullara gidilerek gerçekleştirilmektedir. Bu yönüyle Öğretmenlik Uygulaması dersi için diğer Pedagojik Formasyon dersleri alınmış olması gerekir.

Uşak Üniversitesi Eğitim -Öğretim ve  Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen mezuniyet koşullarında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu yönüyle öğrenim gördüğünüz bölümden mezun olabilmek için bölüm ders planında yer alan 240 AKTS’lik dersleri alıp başarmış olmanız gerekmektedir. Pedagojik Formasyondan mezuniyet diye bir tanım yoktur. Lisans eğitimini pedagojik formasyon derslerini alarak veya almadan mezun olmak isteğe bağlıdır. 40 AKTS’lik Pedagojik formasyon derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarının arkasına “Pedagojik formasyon derslerini almıştır” ifadesi eklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle Pedagojik formasyon derslerini öğrenim süreniz içinde başarı ile tamamlamış olmanız gerekmektedir.

Eğer Pedagojik formasyon derslerini almış olarak mezun olmak istiyorsanız, toplamda 280 AKTS almanız gerekir.

Pedagojik Formasyon dersleri ders planlarında belirli dönemlere yerleştirilmiş şekilde verilecektir. Tek seferde bir dönemde alınması mümkün değildir. Öğrenciler öğrenim süresi içerisinde bu dersleri alarak 40 AKTS’yi tamamlayacaktır. Öğrenim süresi boyunca formasyon derslerini tamamlayamayan yada almadan mezun olan öğrenciler ise Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslara (ücret, koşul vb.) tabi olacaklardır.

Mezuniyet ve süreç öğrencinin kişisel planlaması dahilindedir.

Hayır, lisans öğrenimi sırasında (program süresin içerisinde) alınan formasyon dersleri için ekstra ücret talep edilmeyecektir. (yaz öğretimi hariç)

Formasyon derslerinin bir kısmını alıp mezun olan ya da hiç almayan öğrenciler Pedagojik Formasyon Sertifika Programına  kayıt  yaptırarak  diğer  derslerini  (Öğretmenlik  Uygulaması  dahil)  tamamlayabilir.  Ancak  Mezunlar  İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslara (ücret, koşul vb.) tabi olacaklardır. 

(https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/IdariBirimler/egitim_ogretim_daire_bsk/pedagojik-formasyon-usul-ve- esaslar.aspx)

2022-2023 öğretim yılı bahar yarıyılında pedagojik formasyon başvuruları temel alınarak öğrencilere OBS üzerinden dersler atanacaktır. Atanan dersleri bu yarıyıl almak istemeyen öğrenciler ekleme-bırakma haftasında derslerden çekilmesi gerekmektedir.

Hayır. Pedagojik Formasyondan mezuniyet diye bir tanım yoktur. Lisans eğitimini pedagojik formasyon derslerini alarak veya almadan mezun olmak isteğe bağlıdır. Bu nedenle üniversitemiz Mezun Olabilmek İçin En Fazla Üç Dersi Kalan Öğrencilerin Diğer Üniversitelerin Açmış Olduğu Yaz Öğretiminden Ders Alma İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Esasların 1. Maddesi “Mezun olabilmek için sadece, en fazla üç dersi kalan öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarının yaz öğretiminden ders alabilir.” kapsamında bölüm (program) dersleri (Lisans Dersleri) için bu haklardan yararlanabilirler.