Misyon: Eğitim  birimleri ile koordinasyon içerisinde eğitim öğretim sürecinin düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlamak.

Vizyon: Bilgi ve teknolojiye ayak uyduran,  kendini  sürekli güncel tutabilen, öğrenci ve personelin memnuniyetini arttırmayı hedefleyen birim olmak.

 

Temel Değerler: 

•  Kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren hizmet anlayışı.

•  İşbirliği içinde görev ve sorumluluklara bağlı çalışma anlayışı.

•  Mesleki değerlere saygı, dürüst, katılımcı paylaşımcı yönetim anlayışı.

•  Hizmet esnasında tüm çalışanların etik kurallara uyma anlayışı.

•  Planlamaya ve teknoloji kullanmaya önem verme anlayışı.

•  Üniversite kaynaklarını etkili, ekonomik, verimlilik ilkelerini gözeterek amacına uygun kullanım anlayışı.

•  Kurum kültürüne sahip çıkma anlayışı.

• Sunulan hizmetlerde yararlılık, güvenirlik ve eşitlik anlayışı.