Misyon: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak gerekli her türlü teknolojik donanım ve insan gücü ile aklın ve bilimin ışığında uluslar arası saygın bir Üniversite olmanın gerekliliklerini, imkanlar dahilinde en üst sıralarda, Akademik birim personeli ve öğrencilerine Atatürk İlkeleri'ne bağlı çağdaş, başarılı Eğitim-Öğretim vermeyi amaçlayan birimi olmaktır.

 

Vizyon: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak Üniversitemize kayıtlı her düzeydeki öğrencilerin özlük ve akademik işlemlerinin merkezi olarak yürütülmesi ve Üniversitemize bağlı Akademik birimlerin “Fakülteler/Enstitüler/Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullarının” öğrenci işleri bürolarının Akademik birimleri adına Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmasını sağlamak ve öğrencilerin sorunlarının kaynağını araştırarak şeffaflık ilkesi içerisinde ilgili kanunlar, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde, sorunların kaynağını sorgulayarak sorunları çözme başarısına sahip bir birim olarak faaliyetlerimizi yürütmektir.

 

 

Görev ve Sorumluluklar: Uşak Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Üniversitemize kayıtlı öğrencilerin özlük ve akademik işlemlerinin yürütüldüğü, merkezi yerleştirme sistemiyle üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarına yerleşen adayların kesin kayıtlarının koordinasyonunun yapıldığı birimdir. Öğretim yılı içerisinde öğrencilere kimlik kartı, öğrenci belgesi, not durum belgesi, askerlik belgesi düzenlenmesi gibi işlemlerin yanı sıra yatay geçiş, sınavlarla ilgili işlemler, mezun olan öğrencilerin diplomalarının düzenlenmesi, öğrencilerin başarı durumları, öğrencilerin disiplin işlemleri ve istatistiki bilgiler de öğrenci işlerinin faaliyet konularıdır. Fakülte ve yüksekokulların düzenlemiş oldukları konferans, panel, sempozyum ve benzeri etkinliklerle ilgili oryantasyon planlarının düzenlenmesi ve üniversitemiz internet sayfasında gerekli görülen ilan ve duyuruların yayınlanması gibi görevler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.