01.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;

a) Yükseköğretim kurumlarındaki içerikleri aynı, ancak isimleri farklı olan lisans programlarındaki isim kargaşası nedeniyle mezunların karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak amacıyla alanında yetkin öğretim elemanlarının katılımıyla oluşturulan komisyonlar marifeti ve yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim paydaşlarının önerileri doğrultusunda, lisans bölüm/programlarının isimleri ve içerikleri gözden geçirilmiş ve sadeleştirilmiştir. Tabloda yer alan mevcut bölüm/program isimleri ile yeni bölüm/program isimlerinin eşdeğer olduğuna ve yeni düzenlemenin 2020 YKS'den itibaren uygulanmasına,

b) Yükseköğretim kurumlarından alınan görüşler doğrultusunda, yükseköğretim kurumlarının kendi bünyelerinde yer alan ve öğrencisi bulunan mevcut lisans programlarından isimlerini koruyarak mevcut isimle devamını istedikleri programlar belirlenmiştir. Bu yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarının mevcut isimlerinin ilgili yükseköğretim kurumlarında korunmasına, ancak bundan sonra bu isimlerle yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm/programı açılmamasına,

c) Yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarında kayıtlı olan mevcut öğrencilere mezuniyeti hak etmeleri durumunda halen kayıtlı oldukları program ismine göre diploma düzenlenmesine, mezunların ihtiyaçları doğrultusunda Yükseköğretim Kuruluna başvurmaları durumunda mezun oldukları programın yeni düzenlemeye göre eşdeğer olduğu programa ilişkin yazı verilmesine,

d) Lisans programlarının açılmasında ve lisans programları ile ilgili eşdeğerlik taleplerinde Tablonun referans alınmasına,

e) Yükseköğretim kurumlarının, geleceğin meslekleri, dünyada ve ülkemizde gelişen şartlar ve doğan ihtiyaçlar çerçevesinde ortaya çıkan yeni mesleki ve akademik talepleri de göz önünde bulundurarak, tabloda yer almayan ve tablodaki bölüm/programlardan içerik ve isim yönüyle temel farklılık gösteren gelecekte açmak istedikleri yeni lisans bölüm/program taleplerini kanıta dayalı gerekçeleriyle birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesine,

f) Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) dâhil bütün veri tabanlarında Ek-1 tablonun referans alınmasına ve verilerin bu tabloya uygun işlenmesine,

karar verilmiştir.

Lisans Programları ve Eşdeğerlikleri için tıklayınız.


Oluşturma: 29 Aralık 2021