Yükseköğretim kurumları tarafından fakülte, yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış olan program/bölümlere ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin talepler 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden YÖKSİS/Genel İşlemler/Bölüm/Program Açma, Öğrenci Alımı sekmesi üzerinden Daire Başkanlığımız tarafından yapılacaktır.

Dikkat Edilmesi Gereken Ölçütler ve Başvuru Formatı ( Taslak Formlar)

Bölüm/Program/ABD Açma Başvuru Formatı için tıklayınız.
Yüksek Lisans Programı Açmak İçin Başvuru Formatı için tıklayınız. 
Doktora/Sanatta Yeterlilik Programı Açmak İçin Başvuru Formatı için tıklayınız.
İlk Kez Öğrenci Alma Başvuru Formatı için tıklayınız.
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açma Başvuru Formatı için tıklayınız.

Uzaktan Eğitim Bölüm/Program/ABD Açma Başvuru Formatı için tıklayınız.

Türkiye geneli doluluk oranları için tıklayınız.

 

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülebilmesi İçin Asgari Koşulları Belirlenen Programlar için tıklayınız. 


Notlar

1- Bilgiler hazırlanırken soruların her birine cevap verilmesi gerekmektedir.
2-Türkiye geneli doluluk oranı en az %90 olmayan bölüm-program açma ile öğrenci alma teklif edilmemelidir. 
3- Fakülte/Enstitü/YO/MYO kurulması ile Yüksek Lisans/Doktora programı açma teklifleri için hazırlanan dosya içinde 1 CD bulunmalıdır. (Dosya elden teslim edilir, CD de bulunan bilgiler word veya excel olmalıdır.) 

4- Ayrıntılı Fakülte/Enstitü/YO/MYO kurul kararı  ve bilgiler EBYS üzerinden üst yazı ile gönderilmelidir.
5- Koşul ekleme veya değişiklik, kontenjan vb. bilgilerin yer aldığı ayrıntılı Fakülte/Enstitü/YO/MYO kurul kararı ve bilgiler EBYS üzerinden üst yazı ile gönderilmelidir.

Ayrıntılı bilgi için; 
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi


Oluşturma: 15 Ocak 2021