2023-2024 eğitim öğretim yılında DGS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar; kayıtlarını e-devlet kapısı üzerinden (www.turkiye.gov.tr13 - 16 Ekim 2023  tarihleri arasında elektronik olarak yaptırabileceklerdir. Elektronik kayıt kabul  eden programlara yerleşen öğrencilerin, elektronik kayıt yaptırmaları zorunludur. Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt için Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerimizden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Elektronik kayıt yaptıracak adayların YÖK Başkanlığının talimatlarını takip etmeleri rica olunur. Elektronik kayıt yaptıramayacak olan adaylar ile başvuru şartlarında sağlık raporu, boy kilo endeksi ölçümü yapılacak programlar ve kayıt için özel şartı olan programlara yerleşen adaylar elektronik kayıt yaptıramayacaklardır. Bu durumda olan öğrencilerin kayıtları 13 - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında Daire Başkanlığımızda yapılacaktır. 

2023 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2023 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

Üniversitemize kayıt yaptıracak olan  II.öğretim öğrencilerimiz, mağdur olmaması için üniversitemize gelmeden önce Türkiye genelindeki tüm Ziraat Bankası şubelerinden, Ziraat Bankası ATM’lerinden veya Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden  öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra, kesin kayıt işlemleri için Kayıt Birimine başvurunuz. Kayıt için gelmeden önce öğrenim ücretlerini yatırmanız işlemlerinizin daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır. 

ÖNEMLİ NOT: Başka banka ve şubelerden EFT veya havale kabul edilmemektedir.

Öğrenci Numaranızı Öğrenmek İçin Tıklayınız.

ELEKTRONİK KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1.  Üniversitemiz dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kaydolma imkânı sunmaktadır.

2. Elektronik kayıt kabul  eden programlara yerleşen öğrencilerin, elektronik kayıt yaptırmaları zorunludur. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna başvuracaklardır.

3. Elektronik kayıt işlemi 2023-2024 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsamaktadır.

4. Elektronik kayıt 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

5. Elektronik kayda, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar ile elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu, adli sicil belgesi vb. isteyen programlar) dahil değildir.

6. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini yapabileceklerdir.

7. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.

8. Aynı anda örgün iki lisans veya iki Önlisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kayıt yaptıramayacak ve yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.

9. Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt için Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Elektronik kaydı tercih eden öğrencilerimizden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1.) Öğrenim ücreti ödemeleri öğrenci numarası ile yapılacağından öğrenci numaranızı banka şubesine vermeniz gerekecektir. N.Ö. öğrencileri katkı payı ödemeyeceklerdir.   

2.) Adayların; kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Postayla kayıt yapılmaz.

 

3.) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.  

 

4.) 2023 DGS Ek Yerleştirme sonucuna göre bir Yükseköğretim Programına yerleştirilerek kayıt hakkı kazanan ancak Yükseköğretim Kurumlarından (Önlisans) mezun olamayarak staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır. Bu öğrenciler, mezun olduklarına dair belgeyi Bahar YY başlangıcına kadar yerleştikleri Yükseköğretim Kurumuna ibraz etmeleri halinde, kayıtları yapılacaktır.

 

5.) Kayıt için istenilen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle onaylı örneği kabul edilir.

6.) Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

7.) Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

8.) Yükseköğretim programlarında aynı anda iki Önlisans veya iki Lisans programına kayıt yaptırılamayacağından durumları bu açıklamaya uyan adayların halen kayıtlı oldukları Yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdire kayıtları yapılmaz.

9.) DGS Ek Yerleştirme ile Üniversitemize yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, Üniversitemiz tarafından https://kamuturkiye.gov.tr/ internet adresinden sorgulanacaktır.  Ancak erkek adayların; kayıt işlemlerinde olumsuz bir durumla karşılaşmamaları için askerlik durum bilgilerini, askerlik şubelerinden kontrol ettirmeleri önemle duyurulur. Askerlik durumlarıyla ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır ve kayıtları silinir.

10.) Aynı anda iki Önlisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19.12.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan öğrencilerin halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin DGS tercih ve yerleştirilmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

 a.)   1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

 b.)  İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar ( iki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2023 DGS’ye başvurabilirler.),

 c.)   Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar 2023 DGS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitimi devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

11.) Öğrenci kimlik kartınız daha sonra tarafınıza teslim edilecektir.

12.) Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt hizmeti konusunda da bilgi için Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1.)   Adayın mezun olduğu Yükseköğretim kurumundan aldığı Önlisans diplomasının fotokopisi (aslının ibrazı zorunludur.) ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi.

* Ayrıca muafiyet işlemleri için; mezun oldukları önlisans programından almış oldukları onaylı transkript belgesi ve onaylı ders içeriklerinin de getirilmesi zorunludur.

(*2023 DGS Ek Yerleştirme sonucuna göre bir Yükseköğretim Programına yerleştirilerek kayıt hakkı kazanan ancak Yükseköğretim Kurumlarından (Önlisans) mezun olamayarak staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır. Bu öğrenciler, mezun olduklarına dair belgeyi Bahar YY başlangıcına kadar yerleştikleri Yükseköğretim Kurumuna ibraz etmeleri halinde, kayıtları yapılacaktır.)

2.)  DGS Ek yerleştirme belgesinin internet çıktısı.

3.)   Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslının ibrazı zorunludur.)

4.)   2 adet 4.5 x 6 cm. boyutunda fotoğraf: Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. 

5.)   Öğrenim ücretini yatırdığına dair makbuzunu kayıt için geldiğinizde teslim edeceğinizden lütfen kaybetmeyiniz, şayet kaybederseniz en yakın Ziraat Bankası şubesinden dekontlarınızı alınız. (N.Ö. öğrencilerinden banka dekontu istenilmemektedir.)

6.) 
DGS Ek Yerleştirme ile Üniversitemize yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, Üniversitemiz tarafından https://kamuturkiye.gov.tr/ internet adresinden sorgulanacaktır.  Ancak erkek adayların; kayıt işlemlerinde olumsuz bir durumla karşılaşmamaları için askerlik durum bilgilerini, askerlik şubelerinden kontrol ettirmeleri önemle duyurulur.

 

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.

Elektronik Kayıt için tıklayınız.

İletişim Bilgileri için tıklayınız.

 


Oluşturma: 20 Kasım 2020