Üniversitemiz Programlarına yurtdışından yatay geçişler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır. 

Yurtdışından yatay geçişlerde, yatay geçiş yapılacak olan yükseköğretim kurumunun, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen kurumlar arasında olması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi gerekir.

Yatay geçiş yapabilmek için öğrenci ayrılacağı yükseköğretim programında sorumlu olduğu tüm dersleri almış ve aldığı tüm derslerden, “Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde belirtilen geçer harf notuna sahip olmaları ve kayıt dondurma dışında dönem kaybetmemiş olmaları gerekir. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencinin yurtdışı yükseköğretim kurumunda, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl okumuş olmalıdır. Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencilerin; yatay geçiş şartları kurumlar arası yatay geçiş öğrencileri ile aynıdır. İlk yılsonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından ilk yılsonunda yatay geçiş yapılamaz.

Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına özel yetenek sınavı sonuçlarına göre kayıt olan öğrencilerin Üniversitemizin özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan bölümlerine yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde özel yetenek sınavı uygulanır.

Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları ilan edilen süre içerisinde, öğrencinin geçmek istediği yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir. Şahsen yapılmayan başvurularda ortaya çıkabilecek olan gecikme vb. olumsuzluklarda sorumluluk öğrenciye ait olup, Üniversite sorumlu tutulamaz.

Derslerin tamamen ve kısmen Yabancı Dil okutulduğu fakülte ve yüksekokul programlarına yatay geçişlerde; yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmaları koşulu aranmaktadır. Bu durumdaki öğrenciler akademik takvimle belirlenen Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler ile ilgili olarak belirlenecek ilkelere göre uygulama yapılır. 


Oluşturma: 01 Temmuz 2020