1)    Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri   Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 2547 sayılı Kanunun 46. Maddesi hükümlerine göre belirlenmiştir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız. 

2)    Öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerini akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenci numaraları ile Türkiye genelindeki tüm Ziraat Bankası şubelerinden, Ziraat Bankası ATM’lerinden veya Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden yapabilecektir. Başka banka ve şubelerden EFT veya havale kabul edilmemektedir.  

3)    Öğrencilerden, kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınmaz.  

4)    Program süresi içerisinde eğitim gören ve yeni kayıt yaptıran I. öğretim öğrencilerinden katkı payı alınmaz.

5)    Hazırlık sınıfı veya Yabancı Dil Geliştirme programı hariç olmak üzere, program süresi içerisinde mezun olamayan (uzatan) I. Öğretim öğrencilerinden öğrenci katkı payı alınır.

6)    Hazırlık/Bilimsel Hazırlık süresi 1 yıldır. Bu süre içerisinde hazırlık sınıfında başarısız olan ve hazırlık eğitimine devam eden I. Öğretim öğrencileri katkı payı öderler.

7)    Çift Anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden, programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerden, öğrenci katkı payı alınır.

8)    Bir Yükseköğretim Programına kayıtlı iken ikinci bir Yükseköğretim Programına (Çift Anadal Programları hariç) kayıt yaptıran öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim ücreti öderler.

9)    Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümlerinde başarılı olup ta %10’a giren II. öğretim öğrencileri I. öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.

10) Engelli öğrencilere; engel durumlarını gösteren sağlık raporlarını ibra etmeleri halinde katkı payı/öğrenim ücretlerinde engellilik oranı kadar indirim yapılır. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği takdirde engellilik oranı kadar indirim yapılarak iade edilir.

11) Şehit, Gazi yakını olan öğrenciler; Şehit, Gazi yakını olduklarını SGK’dan alacakları “Haksahiplik” belgesi ile belgelemeleri halinde Program süresi içerisinde öğrenim gördükleri sürece katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler. Şehit, Gazi yakını olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgeyi ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği takdirde ödemiş oldukları tutar iade edilir.

12) Mühendislik Lisans Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama ile kayıtlanan öğrenciler Katkı Payı / Öğrenim Ücreti öderler.

13) Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında yurtdışından gelen ve yurtdışına giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerini kendi kurumlarına öderler.

14) Devlet yükseköğretim kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü eğitim gören araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmaz.

15) İkinci öğretimde lisansüstü eğitim gören araştırma görevlileri I. Öğretim için belirlenen katkı payı tutarında öğrenim ücreti öderler.

16) Kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteği ile kaydını sildiren öğrenciler ile katkı payı/öğrenim ücretini ödediği halde kayıt hakkından vazgeçen öğrencilerin, ödemiş oldukları katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

17) 667 Sayılı KHK ile kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerden öğrenimlerini Üniversitemizde veya başka bir Üniversite de Özel Öğrenci olarak devam eden öğrenciler, belirlenen aylık taksitlerini Üniversitemize ödemeye devam edeceklerdir. Özel Öğrenci olarak başka bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenim gören öğrencilerin ödemiş oldukları tatarın % 80’i, eğitim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarına Üniversitemiz tarafından aktarılacaktır.

 18) 667 Sayılı KHK ile kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından başka bir Yükseköğretim Kurumuna yerleştirilen ancak Üniversitemizde Özel Öğrenci olarak öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim ücretlerini yerleşmiş oldukları Yükseköğretim Kurumlarına ödeyeceklerdir. Bu öğrencilerin ödemiş oldukları tutarların % 80’i  belirli dönemlerde Üniversitemiz hesabına aktarıldığından Kayıt Yenileme sırasında borcu görülen öğrencilerin, herhangi bir ücret ödemesi yapmadan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile irtibata geçmeleri gerekmektedir

 19) İlan edilen tutarlar dönemlik olup Kayıt yeniletmediği için öğrencilik haklarından yararlanmayan öğrenciler daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde kayıt yenilemediği döneme ait katkı payı ve öğrenim ücretini ödemezler.

 20) Yabancı uyruklu öğrenciler için ilan edilen tutarlar dönemliktir. 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Tutarları için tıklayınız.


Oluşturma: 15 Ocak 2018