Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre geçiş işlemleri yapılmaktadır. 

ÖSYS Kontenjanı 50'den az olan programlar için 2 kişi, 51-100 olan programlar için 3 kişi, 101'den fazla olan programlar için 4 kişi olarak yatay geçiş kontenjanı YÖK tarafından belirlenir. Bu kontenjanları 8 katına kadar artırmak Üniversite Senatolarının yetkisindedir.

Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına, Önlisans programlarının son yarıyılına geçiş yatay geçiş yapılamaz.

Başvuru için öğrencinin genel not ortalaması en az 72/100 veya 2,80/4,00 olmalı, başarısız ve alttan almadığı dersi bulunmamalıdır. 

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki GANO’sunun 100 üzerinden 80 veya dört üzerinden 3,15/4,00  üzeri olması ve kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki not sistemine göre başvuru yapabilecektir. Not dönüşümü ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yatay Geçişler Kurum içi veya Kurum dışı olabilir. Sıralama en yüksek not ortalamasından başlanarak yapılır ve kontenjan doluncaya kadar devam eder. 

Yurt dışından yatay geçişlerde, Yurtdışı Kurumlarının YÖK tanınırlılıklarının olması gerekmektedir.

Yurt dışından yatay geçiş müraatında bulunan öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS Kılavuzunda yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

 

Uşak Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

Yurt Dışından Yatay Geçiş şartları için tıklayınız.

 

 


Oluşturma: 15 Ocak 2018