Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen Ek Madde 1 Uygulama İlkelerine göre  Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş işlemleri yapılmaktadır. Buna göre;

Öğrenci, kayıt olduğu yıldaki yerleştirme puanı, geçmek istediği programın o yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması ve programın alım yaptığı puan türünden öğrencinin puanının bulunması durumunda başvuru yapılabilir.

Öğrenci, hazırlık dahil en az 1 yarıyıl kayıt olduğu programın öğrencisi olma koşulunu sağlamalıdır.

Öğrenci Ek Madde 1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir, ancak bu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenci ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim programına daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.

Yatay Geçişler Kurum içi veya Kurum dışı olabilir. Sıralama en yüksek yerleştirme puanından başlanarak yapılır ve kontenjan doluncaya kadar devam eder. Kontenjan hazırlık sınıfı dahil olmak üzere her sınıf için, Güz yarıyılında ÖSYM yerleştirme kılavuzunda belirtilen kontenjanın % 30'u kadar, bahar yarıyılında ise kontenjanın % 20'si kadardır. 

Güz yarıyılı için yatay geçiş başvuruları ilan edilen tarihler arasında alınmakta, başvurular değerlendirilerek belirtilen tarihler arasında kayıtlar tamamlanmaktadır.

Bahar yarıyılı için yatay geçiş başvurusu alınıp alınmayacağına Üniversite yetkili kurulları tarafından karar verilmekte; başvuru ve değerlendirme takvimi ayrıca ilan edilmektedir.

Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri için tıklayınız. 

Uşak Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

Başvuruda istenilecek belgeler için tıklayınız.

 


Oluşturma: 15 Ocak 2018