2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 69. maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerinde ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca;

Başvuru ve yerleştirmeye ilişkin açıklamalar YÖK Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

 

Başvuru sırasında, adayların mezun oldukları üniversitenin mezuniyete esas not sistemi 4'lük veya 5'lik ise, mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenen "4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliği" tablosunu esas almaları gerekmektedir. 

 

Eşdeğerlik (5'lik Sistemden 100'lük Sisteme) Tablolarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Eşdeğerlik (4'lük Sistemden 100'lük Sisteme) Tablolarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Yerleştirme işlemleri adayların beyanı üzerinden yapıldığından, kayıt sırasında adayların mezuniyet tarihi, diploma ve mezuniyet not ortalamalarının yerleştikleri üniversite tarafından kontrol edilerek kayıtları yapılacak, kendine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan veren adaylar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

 

Sağlık alanında lisans tamamlama programlarına yerleştirilen öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. 

 

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programlarına Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

 

Üniversitemiz programlarına yerleşen öğrencilerin kayıtları, YÖK başkanlığı tarafından ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1.    Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da geçici mezuniyet belgesi.

2.    2 adet fotoğraf. (4,5x6 cm. boyutlarında)

3.    Askerlik Durum Belgesi (1993 ve daha önce doğumlu erkek adaylar)

4.    Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslının ibrazı zorunludur.)

5.    Transkript belgesi (Onaylı)

6.    Ders içerikleri (Onaylı)

7.    Katkı Payı/ Öğrenim Ücretinin ödendiğine dair banka dekontu 

 

Kayıtla İlgili Önemli Notlar

1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta veya vekalet ile kayıt yapılmaz.
2. Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
3. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya Üniversite yetkilidir.

Not : Kayıtlarla ilgili detaylı açıklamalar web sayfamızdan tarafından yapılacaktır. Duyurularının takip edilmesi rica olunur.

Sağlık Önlisans Mezunlarının Sağlık Lisans Tamamlamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’a ulaşmak için tıklayınız.

Sağlık Lisans Tamamlama hakkında Sıkça Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız.

2023 Sağlık Lisans Tamamlama Kapsamına Alınan Önlisans Programları ve Tamamlama Yapabilecekleri Lisans Programları için tıklayınız.


Oluşturma: 15 Ocak 2018