3795 sayılı kanun uyarınca, Lise üstü 4 yıl süreli yüksek teknik öğretim görmek suretiyle "teknik öğretmen"  unvanını   kazanmış  olanlar için düzenlenecek tamamlama programları ile bu kişilerin "mühendis" ünvanını alabilmeleri sağlanmaktadır.

Teknik öğretmen unvanını kazanmış olanlar için hangi mühendislik dallarında tamamlama programlarının açılabileceğine ve bu programlara hangi dallardan mezun olan teknik öğretmenlerin katılabileceğine Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Genel Kurulunca karar verilmektedir.

Başvuru ve yerleştirmeye ilişkin açıklamalar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

 

·  Mühendislik Tamamlama Programına yerleşen bir adayın mühendislik tamamlama programını tamamlayabilmesi için Mühendislik Tamamlama Programları Çalışma Komisyonu tarafından belirlenen dersleri alması zorunludur.

·  Üniversiteler, Mühendislik Tamamlama Programlarını uygularken adayın mezun olduğu teknik öğretmenlik programı ile katılacağı mühendislik tamamlama programına göre müfredatta değişiklik yapabilirler.

·  Tamamlama için belirlenen derslerde Üniversite Senatosu tarafından en fazla % 30 oranında değişiklik yapılabilir.

·  Üniversite Senatoları tarafından “Mühendislik Tamamlama” müfredatındaki dersler en fazla % 50 oranında artırılabilir. Ancak Yapı Ressamlığı, Yapı Tasarımı Öğretmenliği ve Matbaa Öğretmenliği programları mezunları için hazırlanan müfredatta herhangi bir artırıma gidilmez.

·  3795 sayılı kanun uyarınca, Tamamlama programlarının süresi iki yarıyıldır. Programı bu sürede bitiremeyenlere iki yarıyıl ek süre verilir. Bu sürenin sonunda başarılı olamayanların programla ilişkileri kesilir. 

· Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen müfredatta üst sınırı geçmemek kaydıyla, müfredatlarında artırım yapılarak tamamlama programı uygulanan öğrencilere ise iki yıl ilave öğretim hakkı verilerek üç yıl içinde öğrenimleri tamamlamaları için süre verilir. Bu sürenin sonunda başarılı olamayanların programla ilişkileri kesilir.

·  Tamamlama Programlarını başarı ile bitirenlere ilgili dallarda “mühendis” ünvanı verilir ve diplomalarına “3795 sayılı Kanun uyarınca tamamlama programını bitirerek mühendis ünvanını kazanmıştır” kaydı konulur.

·   Mühendislik Tamamlama Programındaki öğrenciler de diğer öğrenciler ile birlikte derslere devam eder, bu öğrenciler başka program veya Üniversiteye aktarılması mümkün değildir.

·   Mühendislik tamamlama programlarına kayıtlanan öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretine ilişkin alınan Bakanlar Kurulu Kararında, lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

 

 07.08.1992 tarih ve 21308 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" için tıklayınız.

 

 Mühendislik Tamamlama Programlarına Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi programlarına yerleşen öğrencilerin kayıtları, YÖK başkanlığı tarafından ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda yapılacaktır.

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da geçici mezuniyet belgesi.
2. Yerleştirme Belgesi
3. 2 adet fotoğraf. (4,5x6 cm. boyutlarında)
4. Askerlik Durum Belgesi (1993 ve daha önce doğumlu erkek adaylar)
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslının ibrazı zorunludur.)
6. Transkript belgesi (Onaylı)
7. Katkı Payı/ Öğrenim Ücretinin ödendiğine dair banka dekontu 

 

 Kayıtla İlgili Önemli Notlar

1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta veya vekalet ile kayıt yapılmaz.
2. Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
3. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya Üniversite yetkilidir.


Oluşturma: 15 Ocak 2018