2018-2019 eğitim öğretim yılında YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında YKS Ek YERLEŞTİRME BELGENİZDE belirtilen adreslerde ve belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Ek yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programın yerleşen adaylar elektronik kayıt yaptıramayacaklardır.

Üniversitemize kayıt yaptıracak olan  II. Öğretim öğrencilerimiz, mağdur olmaması için üniversitemize gelmeden önce Türkiye genelindeki tüm Ziraat Bankası şubelerinden, Ziraat Bankası ATM’lerinden veya Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden  29 Eylül 2018 tarihinden itibaren öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra, kesin kayıt işlemleri için Kayıt Yaptıracağınız Biriminize başvurunuz. Kayıt için gelmeden önce öğrenim ücretlerini yatırmanız işlemlerinizin daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır. 

ÖNEMLİ NOT: Başka banka ve şubelerden EFT veya havale kabul edilmemektedir.

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 

1.) Ön kayıt formunu doldurmadığınız takdirde kaydınız yapılmayacaktır.  Ön Kayıt Formunun, kesin kayıt öncesinde doldurulması gerekmektedir. İnternette ortaya çıkacak problemleri ve yoğunluğu önlemek için son günü beklemeden “ÖN KAYIT İŞLEMLERİNİ” gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Ön Kayıt için; T.C. Kimlik Numaranız, Baba Adınız ve Doğum Tarihinizi yazıp GİRİŞ butonuna basınız. Gelen ekranda öğrenci numaranız ve ÖSYM’den aldığımız bilgiler mevcut olup, bu bilgiler içerisinde eksik veya yanlış bilgi olması durumunda düzeltmeleri yapınız. ÖSYM’de mevcut olmayan diğer kişisel bilgileriniz boş olarak gelecektir, bu alanları doldurunuz.

Ayrıca kayıt bürolarındaki yığılmaları önlemek açısından son günleri beklemeden YKS Ek Yerleştirme belgenizde belirtilen tarihte kayıt merkezine gelerek kayıt evraklarınızı teslim edip, kesin kaydınızı yaptırınız. 

Öğrenim ücreti ödemeleri öğrenci numarası ile yapılacağından Ön Kayıt Formunda belirtilen öğrenci numaranızı banka şubesine vermeniz gerekecektir. N.Ö. öğrencileri katkı payı ödemeyeceklerdir.


Ön kayıt Formu İçin Tıklayınız.

 

2.) Adayların; kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Postayla kayıt yapılmaz.

 

3.) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.  

 

4.) 2018 YKS Ek Yerleştirme sonucuna göre bir Yükseköğretim Programına yerleştirilerek kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından (Lise) mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek öğrenciler de belirlenen tarihlerde geçici olarak kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Bu öğrenciler, mezun olduklarına dair belgeyi 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçici kayıt yaptırdıkları Yükseköğretim Kurumuna teslim etmek zorundadırlar. 31 Aralık 2018 tarihine kadar mezun olduklarına dair belgeyi teslim etmeyen öğrencilerin geçici kayıtları İPTAL edilecek ve kayıtları silinecektir.

5.) Kayıt için istenilen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle onaylı örneği kabul edilir.

 

6.) Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

7.) Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

8.) Bazı programlara kayıt yaptıracak adaylardan adli sicil arşiv kaydı, sağlık raporu istenilmekte ve ayrıca vücut kitle endeksi tespit edileceğinden bu programlara kayıt yaptıracak olan adayların YKS Tercih Kılavuzunda, Özel Koşul ve Açıklamalar bölümünde belirtilen şartları taşımaları ve belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Bu Programlara kayıt yaptıracak olan öğrencilerin detaylı bilgi için ilgili Birim ile irtibata geçmeleri rica olunur.

9.) Yükseköğretim programlarında aynı anda iki Önlisans veya iki Lisans programına kayıt yaptırılamayacağından durumları bu açıklamaya uyan adayların halen kayıtlı oldukları Yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdire kayıtları yapılmaz.

10.) YKS ile Üniversitemize yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, Üniversitemiz tarafından https://yoksis.yok.gov.tr/ internet adresinden sorgulanacaktır.  Ancak 1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların; kayıt işlemlerinde olumsuz bir durumla karşılaşmamaları için askerlik durum bilgilerini, askerlik şubelerinden kontrol ettirmeleri önemle duyurulur. Askerlik durumlarıyla ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır ve kayıtları silinir.

11.) Aynı anda iki Önlisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19.12.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan öğrencilerin halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirilmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

a.)    1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

b.)   İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar ( iki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2018 YKS’ye başvurabilirler.)

c.)    Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar 2018 YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitimi devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

12.) Öğrenci kimlik kartınız daha sonra tarafınıza teslim edilecektir.


13.) 2018-2019 eğitim öğretim yılı “Yabancı Dil Muafiyet Sınavı” yapılacaktır. Sınavın günü ve saati daha sonra ilan edilecektir. Bu sınav isteğe bağlı olup, Yabancı Dil derslerinde muaf olmak isteyen yeni kayıt olan öğrencilerimiz katılabilirler. Yabancı Dil derslerinden muaf olabilmek için sınavda başarılı olmanız gerekmektedir. Sınava katılabilmek için kayıt sırasında başvuru dilekçenizi ilgili Birime vermeniz gerekmektedir.

 

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Dilekçe Örneği için tıklayınız.

 

14.) Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt hizmeti konusunda da bilgi için Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1.)    Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın fotokopisi (aslının ibrazı zorunludur.) ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.*

 

(*2018 YKS Ek Yerleştirme sonucuna göre bir Yükseköğretim Programına yerleştirilerek kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından (Lise) mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek öğrenciler de belirlenen tarihlerde geçici olarak kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Bu öğrenciler, mezun olduklarına dair belgeyi 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçici kayıt yaptırdıkları Yükseköğretim Kurumuna teslim etmek zorundadırlar. 31 Aralık 2018 tarihine kadar mezun olduklarına dair belgeyi teslim etmeyen öğrencilerin geçici kayıtları İPTAL edilecek ve kayıtları silinecektir.)

 

 2.)    Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleşmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

 

3.)    YKS Ek Yerleştirme belgesinin internet çıktısı.

 

4.)    Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslının ibrazı zorunludur.)

 

5.)    6 adet 4.5 x 6 cm. boyutunda fotoğraf: Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.

 

6.)    Öğrenim ücretini yatırdığına dair makbuzunu kayıt için geldiğinizde teslim edeceğinizden lütfen kaybetmeyiniz, şayet kaybederseniz en yakın Ziraat Bankası şubesinden dekontlarınızı alınız. (N.Ö. öğrencilerinden banka dekontu istenilmemektedir.)

 

7.)    Ön Kayıt Formu

 

8.)    Bazı programlara kayıt yaptıracak adaylardan ÖSYM tercih kılavuzunda Özel Koşul ve Açıklamalar kısmında belirtilen belgeler ve belirtilen şartları taşımak. Bu programlar;

 

8.1.) Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği programlarına kayıtlanacak öğrencilerden,  Üniversite tarafından önerilmiş hastanelerden veya devlet hastanelerinden olduğu hastanelerden alınacak "eğitim süresinceve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını" belgeleyen heyet raporu   

 

8.2.) Sağlık Hizmetleri MYO, İlk ve Acil Yardım (N.Ö. ve İ.Ö.) programlarına kayıtlanacak öğrencilerden; devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor,

 

8.3.) Sivil Havacılık MYO, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (N.Ö. ve İ.Ö.) programlarına kayıtlanacak öğrencilerden; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yetkilendirmiş olduğu hastanelerden uçuşa uygunluk raporu.

 

8.4.) Sivil Havacılık MYO’nun tüm programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerden Adli Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı sorgulaması.

 

8.5.) Sivil Havacılık MYO’nun Uçak Teknolojisi programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerden, mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

 

8.6.) Sağlık Hizmetleri MYO, İlk ve Acil Yardım (N.Ö. ve İ.Ö.) programları ile Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (N.Ö. ve İ.Ö.) programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin gerekli yaş, boy-kilo şartlarını taşımaları gerekmektedir.

 

8.7.) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (N.Ö. ve İ.Ö.) programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin üniversitenin belirleyeceği kurum/kuruluşlarla yapılacak psikolojik, algı-karar verme yetisini ölçmeye yönelik testler ve mülakattan olumsuz not almaması gerekmektedir.

 

9.) YKS Ek Yerleştirme ile Üniversitemize yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, Üniversitemiz tarafından https://yoksis.yok.gov.tr/ internet adresinden sorgulanacaktır.  Ancak 1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların; kayıt işlemlerinde olumsuz bir durumla karşılaşmamaları için askerlik durum bilgilerini, askerlik şubelerinden kontrol ettirmeleri önemle duyurulur.  

 

İlçelerde bulunan kayıt merkezlerinde kayıt yaptıracak olan II. öğretim öğrencilerimizin mağdur olmaması için belirtilen kayıt merkezlerine gitmeden önce öğrenim ücreti ödemelerini yapmaları gerekmektedir.

 

 

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.

 

Kayıt Yerleri ve İletişim Bilgileri için tıklayınız.

 


Oluşturma: 06 Eylül 2018