2019/10-04 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi  Özel Öğrenci Yönergesi 

 

2019/03-20 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi Kimlik Kartı Ve Akıllı Geçiş Sistemi Yönergesi

 

2018/231 Sayılı Senato Kararı  Uşak Üniversitesi İşletmelerde Staj ve Meleki Eğitim Yönergesi

 

2018/133 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi 

 

2014/213 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesi (2014-2015 Akademik Yılında İlk Defa Kayıt Yaptıran Öğrenciler)

 

2014/210 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesi (2014-2015 Akademik Yılından Önce Kayıt Yaptıran Öğrenciler) 

 

2016/46 Sayılı Senatosu Kararı Uşak Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi 

 

2014/13 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi Çift Ana Dal Programı Yönergesi 

 

2014/14 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi 

 

2016/168 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi Burs Yönergesi 

 

2016/115 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Programı Zorunlu Arapça Hazırlık ve Sınav Yönergesi  

 

2013/139 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi Dereceye Girecek Öğrencilerin Tespitine İlişkin Yönerge 

 

2008/49 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi Öğrenci Danışmanlık Yönergesi 

 

2018/101 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi Düzenlenmesi ve Teslimine İlişkin Yönerge 

 

2017/61 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi 

 

2017/53 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Eğitim-Öğretim Yönergesi 

 

2016/203 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesi 

 

2016/100 Sayılı Senato Kararı Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Yönergesi 

 

2010/94Sayılı  Senato Kararı Uşak Üniversitesi Spor Bılımlerı Fakültesı Özel Yetenek Sınav Yönergesi 

 

2015/193 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi 

 

2014/15,2015/102 Sayılı Senato Kararları Uşak Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi 

 

2013/79 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi Yönergesi 

 

2012/144 Sayılı Senato Kararı Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitimle verilecek Örgün Eğitim Dersleri İçin Uygulama Esasları Yönergesi 

 

2018/95Sayılı  Senato Kararı Uşak Üniversitesi Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi 


Oluşturma: 12 Ocak 2018