Uşak Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesi (2014-2015 Akademik Yılında İlk Defa Kayıt Yaptıran Öğrenciler); 22.12.2014-2014/213 Sayılı Senato Kararı

Uşak Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesi (2014-2015 Akademik Yılından Önce Kayıt Yaptıran Öğrenciler); 22.12.2014-2014/210 Sayılı Senato Kararı 

Uşak Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi 18.05.2022/2022/09-05 Sayılı Senato Kararı

Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim Programları Ve Öğretim Planları Tasarımı Ve Güncelleme Yönergesi 05.05.2021/2021/09-03 Sayılı Senato Kararı

Uşak Üniversitesi Ders Görevlendirme Yönergesi 17.03.2021/ 2021/05-04 Sayılı Senato Kararı

Uşak Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi 17.03.2021/ 2021/05-06 Sayılı Senato Kararı

Uşak Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi; 06.07.2022-2022/12-05 Sayılı Senato Kararı

Uşak Üniversitesi Dikey Geçiş Yönergesi; 06.07.2022-2022/12-06 Sayılı Senato Kararı

Uşak Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi; 26.07.2023-2023/18-09 Sayılı Senatosu Kararı 

Uşak Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi; 10.05.2019-2019/10-04 Sayılı Senato Kararı

Uşak Üniversitesi Çift Ana Dal Programı Yönergesi; 18.05.2022/ 2022/09-04 Sayılı Senato Kararı 

Uşak Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi; 16.09.2022-2022/18-08 Sayılı Senato Kararı 

Uşak Üniversitesi Burs Yönergesi; 26.10.2016-2016/168 Sayılı Senato Kararı 

Uşak Üniversitesi Dereceye Girecek Öğrencilerin Tespitine İlişkin Yönerge; 29.08.2013-2013/139 Sayılı Senato Kararı 

Uşak Üniversitesi Öğrenci Danışmanlık Yönergesi; 08.10.2020-2020/21-01 Sayılı Senato Kararı 

Uşak Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge; 23.05.2018-2018/101 Sayılı Senato Kararı 

Uşak Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi; 02.01.2014-2014/15 Sayılı Senato Kararları 

Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitimle Verilecek Örgün Eğitim Dersleri İçin Uygulama Esasları Yönergesi; 18.10.2012-2012/144 Sayılı Senato Kararı

Uşak Üniversitesi Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi; 09.05.2018-2018/95 Sayılı Senato Kararı

Uşak Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi; 18.05.2022-2022/09-07 Sayılı Senato Kararı

Uşak Üniversitesi Kimlik Kartı ve Akıllı Geçiş Sistemi Yönergesi; 06.02.2019-2019/03-20 Sayılı Senato Kararı

Uşak Üniversitesi Öğrenci Senatosu Yönergesi; 05.11.2021-2021/1703 Sayılı Senato Kararı

 

 


Oluşturma: 12 Ocak 2018