Dış Kaynaklı Yönetmelikler

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin YönetmelikResmi Gazete: 24.04.2010 - 27561

Yükseköğretim Kurumları Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği;  Resmi Gazete: 20.04.2016 - 29690

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik;  Resmi Gazete: 23.03.2016 - 29662

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği; Resmi Gazete: 18.01.1997 - 22881

Meslek Yüksekokulları Ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik; Resmi Gazete 19.02.2002 - 24676

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan Veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları Veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik; Resmi Gazete: 18.03.1989 - 20112 

Kurum Yönetmelikleri

Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği; Resmi Gazete: 02.05.2021 - 31472

Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Mülga)Resmi Gazete: 28.08.2014 - 29102

Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2014 Öncesi)Resmi Gazete:25.08.2011 - 28036

Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği; Resmi Gazete: 15.09.2020 - 31245

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiResmi Gazete: 17.11.2018 - 30598

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiResmi Gazete: 05.05.2016 - 29703


Oluşturma: 12 Ocak 2018