Üniversitemize Yatay Geçiş yapmak isteyen öğrenciler aşağıda belirtilen belgelerle birlikte GEÇİŞ YAPMAK İSTEYECEKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM BİRİMİNE başvuru yapabileceklerdir. Eksik belgeler ile yapılan başvurular ve son başvuru tarihinden sonra posta ile gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞARI DURUMUNA (GENEL NOT ORTALAMASINA) GÖRE
YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINDA İSTENİLECEK BELGELER

 1.      Başvuru Dilekçesi (tıklayınız)

 2.      YKS Sonuç (puan) belgesi

 3.       ÖSYM Yerleştirme belgesi

 4.       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 5.       2 Adet fotoğraf   

 6.       Öğrenci Belgesi   

 7.       Yatay geçiş yapmasına engel olmadığına dair belge (Başvuru sırasında zorunlu olmayıp, kayıt anında teslim

           edilecektir.)

 8.       Disiplin Cezası almadığına dair belge

 9.       Transkript (Onaylı)

10.       Ders İçerikleri (Onaylı)

11.      Yurtdışından yatay geçiş müracaatında bulunanlar için bütün belgelerin noter onaylı Türkçe’ye çevrilmiş hali

12.      % 10 Giren Öğrencilerden, % 10’a girdiğine dair belge

  

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE-1) İLE
YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINDA İSTENİLECEK BELGELER

  

     Zorunlu Belgeler

1.       Başvuru Dilekçesi (tıklayınız)

2.       YKS Sonuç (puan) belgesi

3.       ÖSYM Yerleştirme belgesi

4.       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5.       2 Adet fotoğraf

6.       Öğrenci Belgesi

7.       Yatay geçiş yapmasına engel olmadığına dair belge (Başvuru sırasında zorunlu olmayıp, kayıt anında teslim

           edilecektir.)

8.       Disiplin Cezası almadığına dair belge

9.       Yurtdışından yatay geçiş müracaatında bulunanlar için bütün belgelerin noter onaylı Türkçe’ye çevrilmiş hali

           İsteğe Bağlı Belgeler (Muafiyet ve Diğer İşlemler için kullanılacaktır)

10.    Transkript (Onaylı)

11.     Ders İçerikleri (Onaylı)

12.     % 10 Giren Öğrencilerden, % 10’a girdiğine dair belge


Oluşturma: 10 Temmuz 2018