Üniversitemize Yatay Geçiş yapmak isteyen öğrenciler aşağıda belirtilen belgelerle birlikte GEÇİŞ YAPMAK İSTEYECEKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM BİRİMİNE on-line olarak başvuru yapabileceklerdir. Eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞARI DURUMUNA (GENEL NOT ORTALAMASINA) GÖRE
YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINDA İSTENİLECEK BELGELER

 1.  Başvuru Dilekçesi (tıklayınız)  (Online Başvuruda İstenmeyecektir.)

 2.  YKS Sonuç (puan) belgesi (Online Başvuruda İstenmeyecektir.)

 3.   ÖSYM Yerleştirme belgesi (Online Başvuruda İstenmeyecektir.)

 4.   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Online Başvuruda İstenmeyecektir.)

 5.   2 Adet fotoğraf  (Online Başvuruda İstenmeyecektir.)

 6.   Öğrenci Belgesi (Online Başvuruda İstenmeyecektir.)  

 7.   Yatay geçiş yapmasına engel olmadığına dair belge (Başvuru sırasında zorunlu olmayıp, kayıt anında  

       teslim edilecektir.)

 8.   Disiplin Cezası almadığına dair belge

 9.   Transkript (Onaylı)

10.  Ders İçerikleri (Onaylı)

11.  Yurtdışından yatay geçiş müracaatında bulunanlar için bütün belgelerin onaylı Türkçe’ye çevrilmiş hali

       (Kesin kayıtta noter onaylı sureti ibraz edilecektir. Noter onaylı suretini ibraz edemeyen öğrencilerin kesin kayıtları 

       yapılmayacaktır.)

12.  % 10 Giren Öğrencilerden, % 10’a girdiğine dair belge 

  

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE-1) İLE
YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINDA İSTENİLECEK BELGELER

  

     Zorunlu Belgeler

1.    Başvuru Dilekçesi (tıklayınız) (Online Başvuruda İstenmeyecektir.)

2.     YKS Sonuç (puan) belgesi (Online Başvuruda İstenmeyecektir.)

3.     ÖSYM Yerleştirme belgesi (Online Başvuruda İstenmeyecektir.)

4.     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Online Başvuruda İstenmeyecektir.)

5.     2 Adet fotoğraf

6.     Öğrenci Belgesi (Online Başvuruda İstenmeyecektir.)

7.    Yatay geçiş yapmasına engel olmadığına dair belge (Başvuru sırasında zorunlu olmayıp, kayıt anında teslim edilecektir.)

8.     Disiplin Cezası almadığına dair belge

9.     Yurtdışından yatay geçiş müracaatında bulunanlar için bütün belgelerin onaylı Türkçe’ye çevrilmiş hali

        (Kesin kayıtta noter onaylı sureti ibraz edilecektir. Noter onaylı suretini ibraz edemeyen öğrencilerin kesin kayıtları

        yapılmayacaktır.)

           İsteğe Bağlı Belgeler (Muafiyet ve Diğer İşlemler için kullanılacaktır)

10.   Transkript (Onaylı)

11.   Ders İçerikleri (Onaylı)

12.   % 10 Giren Öğrencilerden, % 10’a girdiğine dair belge


Oluşturma: 10 Temmuz 2018