667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yerleştirilen veya Üniversitemizde özel öğrenci olarak eğitimine devam eden öğrencilerin ücretleri, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu usul ve esaslar doğrultusunda belirlenmekte ve tahakkuk ve tahsilat işlemleri takip edilmektedir. Buna göre;

 

1. Öğrencilere, yerleştirildikleri yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun özel koşul ve açıklamalar kısmında eğitim öğretim ücretleri ile ilgili burslandırmaya ve/veya sabit ödemeye ilişkin tüm açıklamalar uygulanmaktadır. Herhangi bir açıklama bulunmaması durumunda ise öğrenciler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

 

2. Öğenim ücretleri, Eylül ayından başlamak üzere 9 eşit taksitte ve her ayın en geç 20’sine kadar ödenecektir.

 

3. Öğrencilerin birinci taksiti ödemeleri halinde programa kayıtları yapılacaktır. Güz dönemi birinci taksitten sonra kalan taksitlerin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde gecikme faizi uygulanmayacaktır. Söz konusu döneme ait taksitlerinin tamamlanmaması durumunda bahar dönemi kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Mezun aşamasına gelmiş öğrencilerin ödemediği taksitlerin var olması durumunda öğrenci adına geçici mezuniyet belgesi ya da diploma düzenlenmeyecektir.

 

4. Öğrencilerin güz döneminden kalan taksit ödemelerini tamamlamamaları veya eksik ödemeleri durumunda bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri sırasında kalan taksit tutarlarının tamamı talep edilebilecektir.

 

5. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından eğitim öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim süresinde mezun olamamış öğrenciler ile ara sınıflarda eğitim gören öğrencilerden; dönemde en fazla üç ders alması gereken öğrenciler, kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredi başına ödenecek tutarının (Programın öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) kalan derslerin her birinin AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarını öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir. Ancak bu hesaplama, bir akademik yılda toplamda en fazla altı ders için uygulanacaktır.  

 

Yerleştirilmiş oldukları programlarında eğitim öğretimlerimi tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş ancak mezun olabilmek için programın toplam AKTS/Kredisini tamamlayamamış öğrenciler ile ara sınıflarda eğitim gören öğrencilerden; sadece bir dönemde eksik kalan AKTS'lik derslerini alarak mezun olanlar, üç derse kadar yukarıdaki şekilde, üç dersten fazla olduğu durumlarda ise ders sayısı dikkate alınmaksızın öğrenim ücretinin yarısını ödeyeceklerdir.

 

Bu öğrencilerin durumlarını belgelemeleri şarttır. Aksi takdirde öğrenci program için belirlenen öğrenim ücretinin tamamını ödeyecektir.

 

6. Mezun aşamasına gelmiş ancak staj eğitimlerini tamamlayamamış olan öğrenciler ilgili programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Programın öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) her bir staj eğitiminin AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarı öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir. Bu öğrencilerin durumlarını belgelemeleri şarttır. Aksi takdirde öğrenci program için belirlenen öğrenim ücretinin tamamını ödeyecektir.

 

7. ÖSYS kılavuzunda belirtilen program süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler 5 ve 6. maddelerdeki hakları saklı kalmak kaydıyla programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyeceklerdir.

 

8. Geçerli mazeretleri sebebi ile öğrenimine devam edemeyecek olan öğrencilerin kayıt dondurma talepleri uygun bulunması halinde bu öğrenciler ilgili dönemde öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. Özel öğrenci statüsünde diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler kayıt dondurma başvurularını Üniversitemize yapacaklardır.

 

9. Şehit ve gazi yakını ile engelli öğrencilere ilişkin olarak; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47. maddesi ile 2330, 2453, 2629, 3713 sayılı kanunlar kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları; 3173 ile 2330 sayılı kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocukları; 1005 sayılı kanun kapsamındaki şeref aylığı alanlar ile eş ve çocukları; bu durumlarını belgelendirmeleri şartı ile ücret ödemeyeceklerdir. Engelli olanlar ise kapatılan üniversite tarafından kendilerine engel muafiyeti uygulandığına dair belgeleri ibraz etmeleri halinde yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından muafiyetleri devam edecektir.

 

10. Kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilere ödemiş oldukları ücretler geri ödenmeyecektir.

 

11. 667 Sayılı KHK ile kapatılan Vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen ancak özel öğrenci statüsünde başka bir Yükseköğretim Kurumunda eğitimine devam eden öğrencilerin ödemiş oldukları tutarın % 80’i Üniversitemiz tarafından eğitim gördükleri yükseköğretim kurumunun hesaplarına aktarılacaktır.

 

12. 667 Sayılı KHK ile kapatılan Vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ÖSYM tarafından başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilen ancak Özel Öğrenci olarak Üniversitemizde eğitimine devam eden öğrenciler öğrenim ücretlerini yerleşmiş oldukları yükseköğrenim kurumuna yapacaklardır. Bu öğrencilerin ödemiş oldukları tutarın % 80’i yerleşmiş oldukları yükseköğretim kurumu tarafından Üniversitemiz hesaplarına aktarılacaktır.

 

13. Öğrenciler, öğrenim ücretlerinin hesaplanmasını etkileyebilecek, öğrenim durumları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Üniversitemize ulaştırmak zorundadır.

 

14. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ödenecek olan ücretler, öğrencilerin 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde ödemiş oldukları öğrenim ücretlerine; TÜİK tarafından yayınlanan Temmuz 2017 dönemi TÜFE artış oranının (% 9,79) uygulanması sonucunda hesaplanarak belirlenmiştir.

 

15. Öğrenim ücretleri tutarları, öğrencilerin hesaplarına her ayın 1-3’ü arasında taksitler halinde tahakkuk ettirilmekte olup; öğrencilerimiz ödeyecek oldukları tutarları öğrenci bilgi sisteminden öğrenebileceklerdir. Öğrenci numarasını bilmeyen öğrencilerimiz aşağıdaki linkten öğrenci numaralarını sorgulayabilecektir.

 

16. Öğrenciler ödemelerini Türkiye genelindeki tüm Ziraat Bankası şubelerinden, Ziraat Bankası ATM’lerinden veya Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden öğrenci numaraları ile online olarak yatırabileceklerdir. Başka banka ve şubelerden EFT veya havale kabul edilmemektedir.

 

17. Öğrenciler ödemeleri gereken öğrenim ücretlerine ilişkin bilgiyi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızdan telefonla 0276 221 2207 Dahili 1300-1320 numaralı telefonlardan veya oid@usak.edu.tr mail adresinden edinebilecektir.


Oluşturma: 10 Ağustos 2022