İdari İşler Şube Müdürlüğü

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Feyyaz DİKKAŞ

Şube Müdürü

 

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1308

feyyaz.dikkas@usak.edu.tr

 

·         Yönetmelik ve Yönerge İşlemleri

·         Resmi Gazete Yayım İşlemleri

·         Fakülte/Yüksekokul, Bölüm, Program Açma Kapama İşlemleri

·         Araştırma ve Uygulama Merkezleri İşlemleri

·         Senato ve Yönetim Kurulu İşlemleri

·         Kontenjan ve Ek Kontenjan İşlemleri

·         Yatay ve Dikey Geçiş İşlemleri

·         KYK İşlemleri ve Yazışmaları

·         İstatistik ve Başarı Oranları

·         Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi ve Öğrenci İşlemleri

Eğitim-Öğretim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Ayşe GÜLHAN

Şube Müdürü

 

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1306

ayse.gulhan@usak.edu.tr

 

·         Eğitim Planları ve Derslerin Takibi

·         Yeni Kayıt İşlemleri

·         Otomasyon Hizmetleri

·         Otomasyondaki Güncellemeler

·         Öğretim Elemanları Not Sistemi Bilgilendirmeleri

·         Sınav Tarihlerinin Otomasyon Sistemine İşlenmesi ve Takibi

·         Toplu Ders Atama İşlemleri

·         Burs, Kredi ve Harç İşlemleri

·         Bologna Sayfalarının Kontrolü

·         Personel Maaş İşlemleri

·         SGK İşlemleri

·         Yolluk ve Harcırah İşlemleri

·         Nakil Giden Gelen Personel İşlemleri

Diploma Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Rafet GEZER

Şube Müdürü

 

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1304

rafet.gezer@usak.edu.tr

 

·         Akademik Takvim İşlemleri

·         Öğrenci Kimlik Kartlarının Basımı

·         Mezuniyet İşlemleri ve Diplomaların Basımı

·         Disiplin Cezaları

·         Öğrencilerin Askerlik İşlemleri

·         Staj Çalışmalarının Takibi

·         Öğrenci Pasaport İşlemleri

·         Ders Görevlendirmeleri

·         Başkanlık Web sayfası kontrolü

·         Duyuru vb. işlemlerin Kontrolü

·         Periyodik Bilgiler

·         Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

·         Personel İzin İşlemleri

·         Satın alma ve Taşınır Kontrol İşlemleri

·         Yerel Yönetimler ve STK’larla ilgili yazışmalar

Yazı İşleri Birimi

Adı-Soyadı
Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Aziz Can ALTINOK

Bilgisayar İşletmeni

 0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1340

azizcan.altinok@usak.edu.tr

·         YÖK-ÖSYM vb. kurumlar arası yazışmalar

·         Bilgi edinme yazışmaları

·         Ders Görevlendirme İşlemleri

·         Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Yazışmaları

·         Yerel Yönetimler ve STK’larla yapılan yazışmalar

·         ÖSYM ile yapılan kontenjan yazışmaları

·         Periyodik Bilgiler

·         Formasyon Yazışmaları

·         Muafiyet Yazışmaları

·         Çift Ana Dal Yan Dal Yazışmaları

·         Yazışmaların sistematik dosyalanması

·         Olurların alınması

·         Duyurular

·         Öğrenci Pasaport Yazışmaları

·         Dikey Geçiş Yazışmaları

·         Yaz Okulu Yazışmaları

·         Burslarla İlgili Yazışmalar

·         Şube Müdürleri ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer İşler

Ali ARSLANALP

Bilgisayar İşletmeni

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1320

ali.arslanalp@usak.edu.tr

 

 

Muhasebe İşlemleri Birimi

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

 

Metehan YILDIZ

Bilgisayar İşletmeni

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1301

metehan.yildiz@usak.edu.tr

 

·         Muhasebe İşlemleri

·         Ayniyat İşlemleri

·         Satın alma İşlemleri

·         Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri

·         Ambar ve Depo İşlemleri

·         Maaş İşlemleri

·         SGK İşlemleri

·         Yolluk ve Harcırah İşlemleri

·         Staj Ödeme İşlemleri ve yazışmaları

·         Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin tahakkuk, tahsilat ve iade işlemlerinin takibi

·         Personel Hareketlilik İşlemleri (Gelen-Giden-Görevlendirilen)

·         Stratejik Planlama

·         Kalite Kontrol işlemleri

·         Faaliyet Raporları

·         Yatay Geçiş Yazışmaları

·         Web sayfasının günlük kontrolü ve maillerin cevaplanması

·         Daire Başkanlığımız web sayfasının ve web sayfasındaki öğrenci bilgilerinin güncellenmesi

·         Şube Müdürleri ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer İşler

Otomasyon Birimi

 

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Faruk BABAKARDEŞ

Şef

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1341

faruk.babakardes@usak.edu.tr

 

·         Otomasyon Sistem Yöneticiliği

·         Otomasyon sisteminde karşılaşılan problemleri çözümü ve çözüm için Yazılımcı firma ile koordinasyon

·         Yeni açılan Birim, Bölüm ve Programların Otomasyona tanımlanması

·         Akademik Takvimin otomasyon sisteminden takibi

·         Otomasyona kullanıcı tanımlama ve şifre işlemleri

·         Eğitim Planlarında ve derslerde yapılan değişikliklerin sisteme uyarlanması işlemleri

·         Eğitim ve öğretimin mevzuatlara uygun olarak yapılmasının takibi

·         Birimlere Mevzuat ve işleyiş yönünde Rehberlik ve Danışmanlık hizmeti verilmesi

·         Yönetmelik ve Yönerge hazırlanması çalışmalarında katkıda bulunmak

·         Akademik dönem sonlarında ve gerektiğinde şartlı başarılı işlemlerin yapılması

·         Öğrenci Disiplin İşleri

·         Öğrenci istatistiklerinin tutulması

·         ÖSYM ya da diğer kurum ve birimlerce talep edilen öğrenci istatistiklerinin hazırlanması

·         Kayıt ve Kayıt Yenileme duyurularının yapılması

·         Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin tahakkuk, tahsilat ve iade işlemlerinin takibi

·         667 Sayılı K.H.K ile yerleşen öğrencilerin İş ve İşlemleri ile ödemelerinin takibi

·         Bologna sürecinin takibi

·         YÖK, ÖSYM ve KYK işlemleri

·         YÖKSİS veri girişlerinin yapılması

·         YÖKSİS İşlemlerinin günlük takibi ve günlük teyitleşmelerin yapılması

·         YÖK ile microsoft teams üzerinden on-line irtibat sağlanması iş ve işlemlerin takibi

·         Burs ve Kredi İşlemlerinin takibi

·         ÖSYM tarafından yapılan sınav kontenjanlarının tespiti ve bildirilmesi

·         Kayıt yerleri ve kayıt tarihlerinin ÖSYM’ye bildirilmesi

·         Kayıt için gerekli planlamanın yapılması

·         Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme takviminin belirlenmesi ve YÖK’e bildirilmesi

·         Birim kalite işlemlerinin takibi

·         Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı twitter hesabının yönetimi

·         Daire Başkanlığımız web sayfasının ve web sayfasındaki bilgilerinin güncellenmesi

·         Şube Müdürleri ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer İşler

 

Mustafa GÖKÇENOĞLU

Bilgisayar İşletmeni

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1321

mustafa.gokcenoglu@usak.edu.tr

 

 

Ercan YAPAR

Memur

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1313

ercan.yapar@usak.edu.tr

 

·         Ortak Seçmeli Dersler (OSD) Koordinatörlüğü işlemleri

 

Diploma Birimi

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Abdurrahman AYDIN

Şef

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1350

abdurrahman.aydin@usak.edu.tr

 

·         Mezun olan öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının kontrolü

·         Mezun olan öğrencilerin not ortalaması kontrolü

·         Diplomaların Basımı ve bilgilerin kontrolü

·         Diploma Eki basımı ve kontrolü

·         Onur-Üstün Onur Belgelerinin basımı ve kontrolü

·         Başarı Belgelerinin basımı ve kontrolü

·         İlişik kesme belgelerinin kontrolü ve diplomaların teslimi

·         İlişik kesme belgelerinin otomasyona işlenmesi

·         Yeni kayıtlanan öğrencilerin kimlik kartlarının basılması

·         Kayıp, çalıntı, arızalı kimlik kartlarının basılması ve yazışmaları

·         Arızalı veya diğer nedenlerden dolayı iade edilen öğrenci kimlik kartlarının Komisyon tarafından imha edilmesi işlemlerinin yapılması

·         Yanlış ve hatalı basılan diplomaların Komisyon tarafından imha edilmesi işlemlerinin yapılması

·         Şube Müdürleri ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer İşler

Ömer BİÇER

Bilgisayar İşletmeni

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1351

omer.bicer@usak.edu.tr

 

 

 


Oluşturma: 14 Mart 2018