Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kalite Kurulu, Daire Başkanlığımızın

30.12.2019 tarih ve 46978 sayılı oluru ile aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kalite Kurulu

     
Adı – Soyadı Ünvanı Görevi
 Ayşe GÜLHAN  Daire Başkan V.  Başkan
 Feyyaz DİKKAŞ Şube Müdürü  Üye
 Mustafa GÖKÇENOĞLU  Şef  Üye (Birim Kalite Temsilcisi)
 Azizcan ALTINOK  Bilgisayar İşletmeni  Üye
 Ali ARSLANALP   Bilgisayar İşletmeni  Üye

 

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme Grubu, Daire Başkanlığımızın

30.12.2019 tarih ve 46979 sayılı oluru ile aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Risk Belirleme Grubu

     
Adı – Soyadı Ünvanı Görevi
 Ayşe GÜLHAN  Daire Başkan V.  Başkan
 Feyyaz DİKKAŞ Şube Müdürü  Üye
 Azizcan ALTINOK  Bilgisayar İşletmeni  Üye

Oluşturma: 16 Şubat 2018