Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak kalite hedefimiz; aklın ve bilimin ışığında uluslararası saygın bir Üniversite olmanın gerekliliklerini,  her türlü teknolojik donanım ve insan gücünü kalite yönetim sistemi ile birleştirerek; Atatürk İlkeleri'ne bağlı, Ulusal ve  Uluslararası düzeyde istihdam ve kariyer odaklı, rekabetçi bir eğitim anlayışıyla düşünme, sorgulama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, girişimci, yeni fikirlere açık, sorumluluk duygusuna sahip, milli kültürü ve değerleri benimsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen, demokratik değerler ve insan haklarına saygılı, çağdaş, başarılı bireyler yetiştirmektir.

 


Oluşturma: 16 Şubat 2018