Uşak Üniversitesi’nde, mezun olan tüm öğrencilere, Avrupa’da yaygın olarak kullanılan dillerden birinde (İngilizce) düzenlenmiş Diploma Eki otomatik ve ücretsiz olarak verilmektedir.
 
 

Diploma eki, Avrupa Yükseköğretim Alanının oluşturulmasını ve güçlendirilerek korunmasını hedefleyen Bologna Süreci’nin önemli bir parçasıdır. Uluslararası hareketlilik arttıkça, kişilerin eğitimleri sonucunda kazandıkları niteliklerin adil biçimde değerlendirilmesi ve uluslararası tanınırlığının sağlanması küresel bir ihtiyaç haline gelmektedir. Diploma eki, bu ihtiyaca bir yanıt niteliğindedir. Diploma ekinin kullanımı, yüksek öğretimde şeffaflığı arttırırken, kazanılan niteliklerin adil ve bilinçli şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle diploma eki, hem uluslararası hareketliliği hem de hayat boyu öğrenme olanaklarına erişimi kolaylaştıran bir araçtır.

 

Diploma eki nedir? 

Diploma Eki, diplomaya ek olarak verilen ve diploma sahibinin aldığı eğitimin yapısını, düzeyini, bağlamını, içeriğini ve statüsünü belirli standartlar çerçevesinde tanımlayan bir belgedir.

Diploma eki, uluslararası şeffaflığı ve eğitim sonucunda kazanılan niteliklerin tanınırlığını (diploma, derece, sertifika vs.) iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Diploma eki, bir özgeçmiş, not döküm belgesi, kurumsal denklik garantisi sağlayan otomatik bir sistem ya da orijinal diplomanın bir ikamesi değildir


Diploma eki hangi bilgileri içerir? 
 


1.Diploma sahibinin kimliği ile ilgili bilgiler 
2. Elde edilen dereceyi tanımlayan bilgiler 
3. Elde edilen derecenin düzeyi ile ilgili bilgiler 
4. Programın içeriği ve sonuçları ilgili bilgiler 
5. Elde edilen derecenin kullanım alanları 
6. Ek bilgiler 
7. Diploma ekinin onaylanması 
8. Ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgi  


Diploma eki öğrencilere hangi faydaları sağlar? 

1.Yurt dışında daha kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir bir diploma 
2.Akademik kariyer ve eğitimleri süresince kazanmış oldukları yetkinliklerin eksiksiz tanımlanması
3.Başarılarının ve yetkinliklerinin nesnel bir biçimde tanımlanması 
4.Yurt dışında iş veya ileri seviyede eğitim olanaklarına daha kolay erişim 
5.Öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin teşvik edilmesi 

Diploma eki yükseköğretim kurumları için neden önemli? 

1. Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak niteliklerin şeffaflığını artırır. 
2. Tüm Avrupa'da kabul gören ortak bir çerçeve önerirken, ulusal/kurumsal özerkliği korur. 
3. Kazanılan niteliklerin, farklı bir eğitim sisteminde de anlaşılmasını sağlayarak, doğru değerlendirilmesini sağlar. 
4. Kurumun yurt dışında tanınırlığını artırır. 
5. Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilebilirliğini artırır. 
6. Kurumların idari birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin olarak sıkça sorulan sorulara kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.  

Bilgiler, Avrupa Komisyonu erişim sayfasından alınmıştır.

Diploma eki hakkında daha fazla bilgi için lütfen bakınız. 

Avrupa Komisyonu, http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ds_en.htm 

Yükseköğretim Kurulu, Derecelerin ve Diplomaların Tanınması, http://bologna.yok.gov.tr/?page=yazi&c=68&i=69 

Bologna Süreci-Avrupa Yükseköğretim Alanı,
 http://www.ehea.info/
 
Diploma Suplement.pdf

Oluşturma: 02 Haziran 2022