MEHMET KARA
Daire Başkanı
mehmetkara@usak.edu.tr
1302
AYŞE GÜLHAN
Şube Müdürü
ayse.gulhan@usak.edu.tr
1306
RAFET GEZER
Şube Müdürü
rafet.gezer@usak.edu.tr
1304
FEYYAZ DİKKAŞ
Şube Müdürü
feyyaz.dikkas@usak.edu.tr
1308
FARUK BABAKARDEŞ
Şef
faruk.babakardes@usak.edu.tr
1341
ABDURRAHMAN AYDIN
Şef
abdurrahman.aydin@usak.edu.tr
1310
MUSTAFA KÜÇÇÜK
Bilgisayar İşletmeni
mustafa.kuccuk@usak.edu.tr
1321
ERCAN YAPAR
Memur
ercan.yapar@usak.edu.tr
1313
ALİ ARSLANALP
Bilgisayar İşletmeni
ali.arslanalp@usak.edu.tr
1351
METEHAN YILDIZ
Bilgisayar İşletmeni
metehan.yildiz@usak.edu.tr
1350
AZİZ CAN ALTINOK
Bilgisayar İşletmeni
azizcan.altinok@usak.edu.tr
1340
ÖMER BİÇER
Bilgisayar İşletmeni
omer.bicer@usak.edu.tr
1342
HÜLYA TURHAN
Memur
hulya.turhan@usak.edu.tr
1320