İA-055-Akademik Takvimin Belirlenmesi İş Akışı İA-056-Askerlik İşlemleri İş Akışı İA-057-Azami Süreyi Dolduran Ara Sınıf Öğrencilere Yapılacak İşlemler İş Akışı İA-058-Azami Süreyi Dolduran Son Sınıf Öğrencilere Yapılacak İşlemler İş Akışı İA-059-Belge Verilmesi İş Akışı İA-902-Çift Anadal (ÇAP) - Yandal İşlemleri İş Akışı İA-060-Bölüm/Program Açılması İş Akışı İA-061-Bölüm/Programlara Öğrenci Alma İş Akışı İA-062-Burs Başvuru İşlemleri İş Akışı İA-065-Danışman Belirlenmesi İş Akışı İA-066-Ders Açma İşlemleri İş Akışı İA-067-Ders Ekleme-Bırakma ve Mazeretli Ders Kayıt İşlemleri İş Akışı İA-068-Ders Görevlendirilmesi İş Akışı İA-069-Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yaz Okullarından Ders Alma İş Akışı İA-070-Diploma Basım İşlemleri İş Akışı İA-071-Diploma Teslim İşlemleri İş Akışı İA-072-Ek Sınavlara Katılma İş Akışı İA-073-Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Açılması İş Akışı İA-074-İkinci Nüsha Diploma Basımı İş Akışı İA-075-İlişik Kesme İşlemleri İş Akışı İA-076-İlk Kayıt İşlemleri İş Akışı İA-077-İsteğe Bağlı Hazırlık İşlemleri İş Akışı İA-078-Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İade İşlemleri İş Akışı İA-079-Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri İş Akışı İA-080-Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akışı İA-081-Lisansüstü/Doktora Programı Açılması İş Akışı İA-082-Maddi Hata/Sınavlara İtiraz İş Akışı İA-083-Mazeret Sınavı İş Akışı İA-084-Mezuniyet İşlemleri İş Akışı İA-085-Muafiyet ve İntibak İşlemleri İş Akışı İA-086-Müfredat (Ders Planı) Belirleme İş Akışı İA-088-Onur, Üstün Onur Belgesi Basım İşlemleri İş Akışı İA-089-Öğrenci Af İşlemleri İş Akışı İA-090-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı İA-091-Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akışı İA-092-Öğrenci Kimlik Kartı Basımı İş Akışı İA-093-Öğrenci Kimlik Kartlarının Yeniden Basımı İş Akışı İA-094-Özel Öğrenci (Gelen) İş Akışı İA-095-Özel Öğrenci (Giden) İş Akışı İA-096-Pasaport ve Yurt Dışına Çıkış Harcı Muafiyet İşlemleri İş Akışı İA-903-Sınav Düzenleme, Not Girişi ve İlanı İş Akışı İA-097-Sınav Tarihi Belirleme ve İlanı İş Akışı İA-098-Sınavlarda Gözetmen Görevlendirilmesi İş Akışı İA-100-Tek Ders Sınavı İş Akışı İA-101-Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması İş Akışı İA-102-Yabancı Dil Muafiyet Sınavı İş Akışı İA-104-Yatay Geçiş İşlemleri İşlemleri İş Akışı İA-105-Yatay Geçiş Kontenjanlarının Belirlenmesi İş Akışı İA-106-Yatay Geçişle Gelen Öğrencilerin Özlük Dosyalarının İstenmesi İş Akışı İA-107-Yatay Geçişle Giden Öğrencilerin Özlük Dosyalarının Gönderilmesi İş Akışı İA-108-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kontenjanlarının Belirlenmesi İş Akışı İA-109-Yüzde On Başarı Listelerinin Hazırlanması İş Akışı