Akademik Takvimin Belirlenmesi İş Akışı Askerlik Durum Belgesi (EK-C2) Verilmesi İş Akışı Azami Süreyi Dolduran Ara Sınıf Öğrencilere Yapılacak İşlemler İş Akışı Azami Süreyi Dolduran Son Sınıf Öğrencilere Yapılacak İşlemler İş Akışı Belge Verilmesi İş Akışı Birim Gelen Evrak İş Akışı Birim Giden Evrak İş Akışı Bölüm-Program Açılması İş Akışı Bölüm-Programlara Öğrenci Alma İş Akışı Bütünleme Sınavı İş Akışı Çift Anadal (ÇAP) İşlemleri İş Akışı Danışman Belirlenmesi İş Akışı Dayanıklı Taşınırların Zimmet İşlemleri İş Akışı Ders Açma İşlemleri İş Akışı Ders Ekleme-Bırakma ve Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı Ders Görevlendirilmesi İş Akışı Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yaz Okullarından Ders Alma İş Akışı Diploma Basım İşlemleri İş Akışı Diploma Teslim İşlemleri İş Akışı Doğrudan Temin Yöntemi İle Alım İşlemleri İş Akışı Ek Sınavlara Katılma İş Akışı Enstitü-Fakülte-Yüksekokul Açılması İş Akışı İhtiyacın Ortaya Çıkması İş Akışı İkinci Nüsha Diploma Basımı İş Akışı İlişik Kesme İşlemleri İş Akışı İlk Kayıt İşlemleri İş Akışı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri İş Akışı Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İade İş Akışı Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akışı Lisansüstü-Doktora Programı Açılması İş Akışı Maddi Hata/Sınavlara İtiraz İş Akışı Mazaret Sınavı İş Akışı Mevzuat Hazırlama İş Akışı Mezuniyet İşlemleri İş Akışı Muafiyet ve İntibak İşlemleri İş Akışı Müfredat (Ders Planı) Belirleme İş Akışı Not Girişi ve İlanı İş Akışı Onur, Üstün Onur Belgesi Basım İşlemleri İş Akışı Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akışı Öğrenci Kimlik Kartı Basımı İş Akışı Öğrenci Kimliklerinin Yeniden Basımı İş Akışı Özel Öğrenci (Gelen) İş Akışı Özel Öğrenci (Giden) İş Akışı Programlara Öğrenci Alımı İş Akışı Sehven Yapılan/Yapılmayan İşlemin Düzeltilmesi İş Akışı Senatoya Dosya Sunulması İş Akışı SGK Prim Kesenek İşlemleri İş Akışı Sınav Tarihi Belirleme ve İlanı İş Akışı Sınavlarda Gözetmen Görevlendirilmesi İş Akışı Staj İş Akışı Taşınır Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akışı Taşınır Sayım İşlemleri İş Akışı Tek Ders Sınavı İş Akışı Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması İş Akışı Yabancı Dil Muafiyet Sınavı İş Akışı Yan Dal İşlemleri İş Akışı Yatay Geçiş İşlemleri İşlemleri İş Akışı Yatay Geçiş Kontenjanlarının Belirlenmesi İş Akışı Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Özlük Dosyalarının Gönderilmesi İş Akışı Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Özlük Dosyalarının İstenmesi İş Akışı Yıl Sonu Sayım İşlemleri İş Akışı YKS Kontenjanlarının Belirlenmesi İş Akışı Yolluk ve Yevmiye Ödeme İşlemleri İş Akışı Yüzde On Başarı Listelerinin Hazırlanması İş Akışı