Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimiçi kalite kurulu toplantısı Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mehmet KARA'nın başkanlığında Birim Personellerinin katılımı ile 16 Nisan 2018 tarihinde  Daire Başkanı Mehmet KARA'nın makam odasında yapıldı.

Toplantıda eksik ve geliştirilebilir yönlerimiz ele alınırken, yapılan ve 2018 yılı sonuna kadar yapılması planlanan hedeflerimiz ile daha iyi hizmet verilebilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. 

Buna göre 2018 yılı sonuna kadar;

1.       Üniversitemize yeni kayıtlanacak olan öğrencilerin kayıtlarını e-devlet üzerinden yapmaları yönünde çalışmalar yapılarak, Üniversitemizde yapılacak olan kayıtlanmalarda yoğunluğu azaltmak.

2.       2018-2019 yılı üniversitemizi ilk defa kazanan kayıtlanan öğrencilere eğitime başlandığı ilk ay içerisinde kayıtlı oldukları Birimde oryantasyon (uyum) eğitimi vermek.

3.       Diplomalarda yasal bir engel görülmediği takdirde, elektronik olarak imzalanmasını sağlamak.

4.       Diplomaların öğrencilere teslimi sırasında yaptırılan ilişik kesme işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için ilgili birimlerle çalışmalar yapmak.

5.       Öğrenci kimlik kartlarının kampüs içerisinde etkin kullanımı, elektronik ortamda tanıtım ve kullanımının sağlanması için ilgili birimlerle gerekli çalışmaları yapmak.

6.       Yatay Geçiş Başvuru modülü satın alınarak başvuruların ve değerlendirmenin on-line olarak yapılması için gerekli çalışmaları yapmak.

7.       Birimlerin yapmış olduğu işlemlerin ve almış olduğu kararların Kanun ve Yönetmeliklere uygun olmasını ve akademik takvime bağlı olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli uyarılar yapılacak.

8.       Önceki yıllarda dönemler halinde veri gönderimi yapılan YÖKSİS, KYK verileri ile katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinin 667 sayılı KHK ile yerleşen öğrencilerin her ay ödeme yapmaları ve ödemelerin takip edilmesi nedeni ile YÖKSİS ve Harç Birimlerinin oluşturulabilmesi için personel ve fiziki alan sorunlarının çözümlenmesini sağlamak.

9.       Yönetmelik ve yönergeler incelenerek, gerekli güncellemeler yapılacak.

10.   Üniversitemize kayıtlı olan ancak eğitime devam etmeyen öğrencilerin başarı ortalamalarını düşürdüğü dikkate alınarak bu öğrencilerin tespit edilerek, 2547 sayılı kanunun 44. maddesinin c) bendinde, 19.11.2014 tarih ve 6569 sayılı kanunun 28. maddesi  ile yapılan değişiklik hükümlerine uygun olarak bu öğrencilerin kayıtlarının silinmesi sağlamak.

11.   Birim öğrenci işleri personelleri ile yılda en az bir sefer toplantı yapmak.

12. Bologna koordinatörleri ile ilgili her eğitim yılı başında toplantı yapılmasını sağlamak; hedeflenmektedir.

 


16 Nisan 2018