Daire Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı;  Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mehmet KARA, Şube Müdürleri Ayşe GÜLHAN, Faruk BABAKARDEŞ, Rafet GEZER,  Feyyaz DİKKAŞ, Birim Kalite Temsilcisi Şef Mustafa GÖKÇENOĞLU ve Bilgisayar İşletmeni Ercan YAPAR'ın  katılımıyla 24 Kasım 2021 tarihinde  Daire Başkanı Mehmet KARA'nın makam odasında yapıldı.


Toplantıda Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili düzenlemiş olduğumuz anket sonuçları değerlendirildi. Anket sonuçlarına göre Başkanlığımız hizmetlerinden memnuniyet oranının % 93,6 olarak ölçüldüğü görüldü. Ankette katılımcılar tarafından belirtilen önerilerin ayrıca değerlendirmeye alınarak iyileştirme faaliyetleri kapsamında dikkate alınması; 

 

Azami süre nedeniyle ilişiği kesilen/kesilecek öğrecnilere verilecek olan ek sınavlar ile ilgili olarak Senato Kararının beklenilmesi ve alıncak olan kararlar doğrultusunda gerekli bilgilendirme ve duyuruların yapılması;

Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanan "Dikey Geçiş Yönergesi" maddelleri incelendi ve yönergenin Eğitim Komisyonuna sevk edilmesi kararlaştırıldı. 24 Kasım 2021