Üniversitemizin Bologna süreci kapsamında; bugüne kadar yapılan çalışmalar,  yapılması gereken güncellemeler ve gelinen durum hakkında, Birim ve Program Bologna Koordinatörleri ile Üniversitemiz Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Lütfullah TÜRKMEN, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mehmet KARA ve Şef Faruk BABAKARDEŞ'in katılımıyla 31 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 14:00'te Mustafa Kemal Paşa Amfisinde; durum değerlendirme toplantısı yapıldı.

 

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mehmet KARA; “Bologna süreci Avrupa Birliği ile başlayan Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin devam ettiği sürece devam edecek bir süreçtir. Bologna sistemi, Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarının Avrupa Birliği ülkeleri standartlarına getirilmesi için önem arz etmektedir. Üniversitemiz için Bologna sayfamız çok önemlidir. Üniversitemiz Bologna sürecinde çok iyi durumda olup, birçok üniversiteden iyi durumda bulunmaktadır.

Bologna süreci ders planlarının girildiği bir platform olup bilgiler bir sefer girilmektedir. Dersi veren öğretim elemanı değişse dahi ders içerikleri değişmediğinden süreç yenilenmemekte, devam etmektedir. Başkanlık olarak en büyük sıkıntımız personel ve fiziki alan yetersizliği olup; özveri ile çalışarak bu sorunu sizlere ve dışarıya yansıtmamaya çalışıyoruz.

Üniversite olarak 2011 yılında Diploma Eki Etiketi aldık ve 2013 yılından itibaren tüm mezunlarımıza ücretsiz olarak Diploma Eki vermeye başladık. Ancak yeterli sayıda öğrenci değişim programı ile Üniversitemize öğrenci gelmediği için AKTS etiketini alamadık.

Bologna sürecindeki eksikliklerimizi el birliği ile tamamlayacağız. Daire Başkanlığı olarak sizlere her türlü desteği vermekteyiz ve vermeye de devam edeceğiz. Lafı daha fazla uzatmadan sözü Lütfullah Bey’e bırakıyorum” dedi.

 

 

Üniversitemiz Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Lütfullah TÜRKMEN yapmış olduğu konuşmada; “Daire Başkanımız Mehmet KARA’nın ifade ettiği gibi Bologna süreci, Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci devam ettiği sürece devam edecek bir süreçtir.

Eğitim-Öğretimin planlı ve programlı olarak devam etmesi için Bologna sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Planlı ve programlı olarak eğitim verilmesi, zamanın etkin ve verimli kullanılması için gereklidir. Dış paydaşlar tarafından denetime açık olmak için Bologna bilgilerinin tamamlanması önem arz etmektedir.

İlk olarak ders içeriklerini, dersin kaynaklarını, değerlendirme yöntemlerini tamamlayarak eğitim-öğretimin ilk haftası öğrencilere ve dış paydaşlara paylaşalım. Öğrenci derste ne öğreneceğini, hangi kaynaklardan yararlanacağını, dersi başarılı olarak geçmesi durumunda ne kazanacağını, ders için ne kadar zaman harcayacağını ve değerlendirme yöntemini bilsin.

Bologna sürecini laf olsun diye yapmamalı, etkili ve verimli hale getirmeliyiz. Erasmus kapsamında üç farklı ülkeden öğrenci getiremediğimiz için AKTS etiketini alamamış bulunmaktayız.

Bologna süreci her ne kadar Avrupa Birliği süreci ile başlamış olsa da, bu süreci birileri istediği için değil, üniversitemizde eğitim-öğretimin kalitesini artırmak için yapmalıyız. Bu süreci Üniversitemizin süreci haline getirmek zorundayız. Eğitim-öğretimin kalitesini artırarak, Üniversitemizi tercih edilen üniversite haline getireceğiz. Üniversitemizin hedefi büyümekten ziyade eğitim öğretimin niteliğini artırmak, mezunlarımızı iş başvurularında tercih edilen haline getirmek; mezunlarımızı, mezuniyet sonrası takip edebilmektir. Bizler de bu hedefler için elimizden gelen gayreti göstermek ve üzerimize düşen görevden fazlasını yerine getirmek zorundayız. Katılımlarınız için teşekkür ederim” dedi.

 

 

Toplantının son bölümünde Birim Bologna Koordinatörlerinin süreci etkin hale getirirken karşılaştıkları sorunlar Üniversitemiz Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Lütfullah TÜRKMEN ve Şef Faruk BAKARADEŞ tarafından yanıtlanırken, öğretim elemanlarından yapmaları gerekenler ve süreçten beklentiler aktarıldı. Katılımları için  teşekkür edildi.

 

  

 

 

Hazırlayan : Mustafa KÜÇÇÜK / Bilgisayar İşletmeni


31 Ocak 2018