Üniversitemiz Birimlerinde görev yapan öğrenci işleri personeli ile Başkanlığımız arasındaki iş ve işlemlerde etkinliği, verimliliği ve verilen hizmetlerde kaliteyi artırmak; öğrencilerin sorunlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması ve Birim Personellerinin uygulamalarda karşılaştırkları sorunlar konusunda Güzel Sanatlar Fakültesi Mustafa Kemal Paşa Amfisinde toplantı yapılmıştır.

Bu tür toplantıların verimliliği artıracağı düşünüldüğünden belirli periyotlarda düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 Hazırlayan : Mustafa KÜÇÇÜK / Bilgisayar İşletmeni

 

 


19 Ocak 2018