Üniversitemiz Birimlerinde görev yapan öğrenci işleri personeli ile Başkanlığımız arasındaki iş ve işlemlerde etkinliği ve verimliliği artırmak için 19 Ocak 2018 Cuma günü saat 10:00'da Güzel Sanatlar Fakültesi Mustafa Kemal Paşa Amfisinde toplantı yapılacaktır.


15 Ocak 2018