Yabancı uyruklu öğrencilerimizin katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde bankada yaşamış oldukları sistemsel sorunlar nedeniyle; Yabancı Uyruklu öğrencilerimizin numara deseninde değişiklik yapılmıştır.

Yabancı Uyruklu öğrencilerimizin öğrenci numaralarında kullanılan "YU" ibaresi kaldırılmış ve yerine "90" rakamsal değeri kullanılmıştır.

Örnek : YU1700123 olan numara 901700123 olarak değiştirilmiştir.

Yabancı uyruklu öğrencilerimizin sisteme girişlerinde, sistem kullanıcılarının ise yapacak oldukları işlemlerde bu değişikliği dikkate almaları duyurulur.


01 Ekim 2018