Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.03.2022 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca;

2021-2022 güz dönemi ve öncesinde Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarına kayıtlanmış ve eğitim gören öğrencilerden Üniversitemize yatay geçiş yapmak üzere başvuran öğrencilerin sıralama değerlendirmeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.

1)  Üniversitemiz diploma programlarına yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerden;  kayıt yaptırdıkları yıl itibari ile ÖSYM sınavına girmiş ve YÖK tarafından belirlenen alan başarı sıralaması barajını aşmış olanlar; OSYM/YKS başarı sıralamasına göre yukarıdan aşağıya doğru sıralanacaktır.

2)  Üniversitemiz diploma programlarına yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerden; kayıt yaptırdıkları yıl itibari ile ÖSYM sınavına girmiş ve YÖK tarafından belirlenen alan başarı sıralaması barajını aşamamış ya da geçiş başvurusunda YKS puanını bildirmemiş, ancak aşağıda listelenen sıralamalarda yer alan bir yükseköğretim kurumuna yerleşmiş ise;

bunların da yerleştikleri yıllara ait OSYM/YKS başarı sıralamasına göre yukarıdan aşağıya doğru ve 1. Maddedeki sıralananların altına sıralaması yapılacaktır.

 

Yıl

Sıralama Kuruluşları

Başarı sıralaması olan programlar(Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Öğretmenlik)

2021

Times Higher Education (THE),

QS World University Rankings,

Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking

İlk 400 lük dilimde olması gerekiyor.

2020

Times Higher Education (THE), QS

İlk 500 lük dilimde olması gerekiyor.

2019

Times Higher Education (THE), QS

İlk 500 lük dilimde olması gerekiyor.

2018

Times Higher Education (THE), QS

İlk 500 lük dilimde olması gerekiyor.

2017

Times Higher Education (THE), QS

İlk 500 lük dilimde olması gerekiyor.

2016

Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking,

QS World University Rankings,

Times Higher Education (THE),

University Ranking by Academic Performance (URAP)

İlk 1000 lik dilimde olması gerekiyor.

 

3) Yatay geçiş talep edilen her bir sınıf için kontenjanlar dahilinde ilk iki maddeye göre kayıt hakkı kazananlar (asil ve yedek olarak) belirlenecek ve kayıtlar bu sıralamaya göre yapılacaktır.

4)  Öğrencilerin yatay geçiş imkânından yararlanabilmek için ibraz etmesi gereken ancak olağanüstü şartlar nedeniyle ibraz edilemeyen ve kişinin öğrenciliğini kanıtlayan belgeleri (öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtları vs.) denetim süreçlerinde hazır bulundurulmak üzere 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılı başlangıcına kadar temin ve teslim etmekle yükümlüdürler. Bu tarihe kadar eksik belgelerini ÖİDB’ na teslim etmeyenlerin kayıtları silinecektir.

 

Başvurular, değerlendirmeler ve kayıtlar aşağıdaki takvime göre yürütülecektir.

Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri  

 11 - 15 Nisan 2022

Sonuçların İlan Tarihi               

 20 Nisan 2022  

Asil Öğrenci Kayıt Tarihleri     

 21 - 22 Nisan 2022

Yedek Öğrenci İlan Tarihi        

 24 Nisan 2022  

Yedek Öğrenci Kayıt Tarihi     

 24 - 25 Nisan 2022

19 Nisan 2022