2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin c fıkrasında yer alan "Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir." hükmü uyarınca dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyerek kayıt yenilemeyen ekli listede yer alan öğrencilerin kayıtları Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 20.01.2021 tarihli kararı gereği silinmiştir.

 

Kaydı silinen öğrenci listesine ulaşmak için tıklayınız.

 


21 Ocak 2021