Yükseköğretim Kurulunca, uzun zamandır şikayetlere konu olan diplomalardaki program isimlerinden kaynaklanan ve mezunların kamu ve özel sektörde istihdamı ile akademik dikey hareketliliklerinde hak kayıplarına sebep olan sorunların çözümüne ilişkin çalışma yapılmıştır. Sistemde aynı içerikli, aynı yetkinlikleri kazandıran, fakat farklı isimli programların bulunması da konuya ilişkin eleştirilerin bir diğer sebebi olmakta idi.

Bu kapsamda alanında yetkin akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturularak sürecin ilk aşaması tamamlanmış, hazırlanan taslak çalışma üniversitelerimize görüş ve öneriler alınmak üzere gönderilmiş, aynı zamanda yükseköğretim paydaşlarının görüş ve önerilerinin de alınması maksadıyla taslak çalışma, bir ay süreyle web ortamında askıya çıkarılmıştır. Gelen görüş ve öneriler değerlendirilerek ekli linkte yer alan içeriği aynı ancak isimleri farklı olan lisans diploma programlarının isimlerini yeniden belirleyen nihaî tablo oluşturulmuştur.

Bundan sonra yükseköğretimde mevcut lisans programları ekli linkte yer alan tablodaki yeni adlara göre açılacak ve 2020 YKS Kılavuzu'nda yer alacak lisans programları için de söz konusu tablo kullanılacaktır. Malumunuz olduğu ve defaatle tekrarlandığı üzere yeni program isimleri nedeniyle mevcut programlara kayıtlı olan öğrencilerin ve bu programlardan mezun olanların mesleki yetkileri dâhil herhangi bir hak kaybı olmayacak ve mevcut öğrenciler kayıtlı oldukları program isimleri ile mezun olabileceklerdir.

 

Yeni Lisans Program adları için tıklayınız.

04 Şubat 2020