25.12.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;

a)     Yükseköğretim kurumlarındaki içerikleri aynı ancak isimleri farklı olan önlisans programlarında, isim kargaşası yüzünden mezunların karşılaştırdıkları sorunları ortadan kaldırmak amacıyla, alanında yetkin öğretim elemanlarının katılımıyla oluşturulan komisyonlar marifeti ve yükseköğretim kurumları ile ilgili paydaşlardan alınan öneriler doğrultusunda, önlisans programlarının isimleri içerikleri dikkate alınarak sadeleştirilmiş olup, Ek'te yer alan tablodaki mevcut program adları ile yeni program adlarının eşdeğer olduğuna ve yeni düzenlemenin 2020 YKS'den itibaren uygulanmasına,
 
b)     Yükseköğretim kurumlarına, "Yükseköğretim kurumlarındaki önlisans programlarında kayıtlı olan öğrencilere mezuniyeti hak etmeleri durumunda halen kayıtlı oldukları program adına göre diploma düzenlenecektir. Yapılan düzenleme sonucunda mevcut öğrencilerin isim değişikliği nedeniyle hak kaybına uğraması söz konusu değildir. Yapılan düzenleme ile karara bağlanan eşdeğerlik ile ilgili karar kamu kurumları ve yükseköğretim kurumları ile paylaşılarak, söz konusu bilgilendirme yazısı Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında da yayımlanacaktır. Ayrıca, talep etmeleri durumunda eski program isimlerinin yeni programlara eşdeğerliğine ilişkin kişilere yazı ile bilgilendirme yapılacaktır. " açıklamasının da yapılmasına karar verilmiştir.

 

İSCED Yeni Önlisans Program Adları için tıklayınız.

 

 

 

08 Ocak 2020