Yükseköğretim kurumları tarafından fakülte, yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış olan program/bölümlere ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin talepler 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden YÖKSİS/Genel İşlemler/Bölüm/Program Açma, Öğrenci Alımı sekmesi üzerinden Daire Başkanlığımız tarafından yapılacaktır.

Dikkat Edilmesi Gereken Ölçütler ve Başvuru Formatı 

Bölüm/Program/ABD Açma Başvuru Formatı için tıklayınız.
Yüksek Lisans Programı Açmak İçin Başvuru Formatı için tıklayınız. 
Doktora/Sanatta Yeterlilik Programı Açmak İçin Başvuru Formatı için tıklayınız.
İlk Kez Öğrenci Alma Başvuru Formatı için tıklayınız.
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açma Başvuru Formatı için tıklayınız.


Türkiye geneli doluluk oranları için tıklayınız.

 

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülebilmesi İçin Asgari Koşulları Belirlenen Programlar için tıklayınız. 


Notlar

1- Bilgiler hazırlanırken soruların her birine cevap verilmesi gerekmektedir.
2-Türkiye geneli doluluk oranı en az %90 olmayan bölüm-program açma ile öğrenci alma teklif edilmemelidir. 
3- Fakülte/Enstitü/YO/MYO kurulması ile Yüksek Lisans/Doktora programı açma teklifleri için hazırlanan dosya içinde 1 CD bulunmalıdır. (Dosya elden teslim edilir, CD de bulunan bilgiler word veya excel olmalıdır.) 

4- Ayrıntılı Fakülte/Enstitü/YO/MYO kurul kararı  ve bilgiler EBYS üzerinden üst yazı ile gönderilmelidir.
5- Koşul ekleme veya değişiklik, kontenjan vb. bilgilerin yer aldığı ayrıntılı Fakülte/Enstitü/YO/MYO kurul kararı ve bilgiler EBYS üzerinden üst yazı ile gönderilmelidir.

Ayrıntılı bilgi için; 
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi

 


24 Aralık 2019