667 sayılı KHK kapsamında kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken eğitim öğretim ücreti yükümlülüklerine ilişkin Anayasa Mahkemesinin 2016/205 E.; 2019/63 K. sayılı kararı 31.10.2019 tarih ve 30934 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, konuya ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.11.2019 tarihli toplantısında alınan karar gereği;

1.    Vakıf Üniversitelerine yerleştirilen öğrenciler öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.

2.    Devlet Üniversitelerine yerleştirilen öğrencilerden; yerleştirildikleri programın, üniversiteye yerleştirildikleri yıl ki taban puan şartını sağlayanlar; devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin tabi oldukları katkı payı/öğrenim ücreti ödeme şartlarına tabiidirler.

3.    Öğrenciler 31.10.2019 tarihine kadar ödemekle yükümlü oldukları taksitleri ödeyeceklerdir. Öğrencilere geriye dönük iade işlemi yapılmayacaktır.

4.    Öğrencilerden 2019-2020 yılına ait öğrenim ücretinin ilk 2 taksiti alındığı için güz yarıyılında ayrıca bir ücret alınmayacaktır. Kasım ayına ait taksitlerini ödeyen öğrencilere talep etmeleri halinde iade yapılacaktır.

5.    Öğrenciler bahar yarıyılından itibaren devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin tabi oldukları katkı payı/öğrenim ücreti ödeme şartlarına tabiidirler. 

01 Aralık 2019