Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun  06.02.2019 tarih ve 2019/03-20 sayılı Kararı ile Üniversitemiz öğrencilerine ilk kez ücretsiz olarak verilen, ancak kayıp, çalıntı ve deforme durumlarında ikinci kez kimlik kartı talebinde bulunulması halinde 10 (On) TL kimlik kartı bedeli alınması kararlaştırılmıştır.

Öğrencilerimize duyurulur.


11 Şubat 2019