Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 18.05.202022 tarih ve 2022/09-08 sayılı Kararı ile  ile Üniversitemiz öğrencilerine ilk kez ücretsiz olarak verilen, ancak kayıp, çalıntı ve deforme durumlarında ikinci kez kimlik kartı talebinde bulunulması halinde 30 (Otuz) TL kimlik kartı bedeli alınması kararlaştırılmıştır.

Öğrencilerimize duyurulur.

20 Mayıs 2022