17.11.2023 tarih ve 32372 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7788 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Daire Karar”da değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

1. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında;

a. Ailesi veya kendisi 08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin,

b. Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim programlarına devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin,

ödemeleri gereken ikinci öğretim öğrenim ücretleri Devlet tarafından karşılanır.

2. Söz konusu öğrencilerden 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için ikinci öğretim öğrenim ücreti alınmış ise yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilere iade edilir.

Geçici Madde 3. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde; ailesi veya kendisi Filistin’in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır.

 

Bu kapsamda öğrencilerimizin;

1. İkametgâhı olağanüstü hal ilan edilen illerde olan öğrencilerimiz, Öğrenci Bilgi Sisteminde ödemiş oldukları tutarlar kadar alacaklandırılacaklar ve talepleri halinde ödemiş oldukları tutarlar kendilerine iade edilecektir. İade talebinde bulunmayan öğrencilerimize ise sonraki dönemde ödemiş oldukları tutar kadar indirim yapılacaktır.

2. Ailesi OHAL bölgesinde ikamet eden öğrencilerimiz ise Nüfus Müdürlüklerinden veya e-devlet üzerinden alabilecekleri aile ikamet belgesini ibraz etmeleri halinde ödemiş oldukları tutarlar kendilerine iade edilecektir. 

3. Normal öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler ile Yurtdışından kabul edilen öğrencilere bu kapsamda harç iadesi yapılamamaktadır.

4. Ailesi veya kendisi Filistin’in Gazze şehrinde ikamet eden öğrencilerimizin Filistin veya Türk Makamlarından alacak oldukları belgeler (belgeler Türkçe veya Türkçe’ye çevrilmiş olmalıdır)  ile durumlarını belgelemeleri halinde, bahar dönemi için ödeyecek oldukları tutar kadar indirim yapılacaktır.

5. Katkı payı/öğrenim ücreti iade talepleri "Harç İade Talep Formu" ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının oid@usak.edu.tr mail adresine pdf formatında yapılacaktır. Pdf formatında olmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

6. Katkı payı/öğrenim ücreti iadeleri öğrencilerin şahsi banka hesaplarına yapılacaktır. Öğrencilerimizin başvuru formlarına kendilerine ait iban bilgilerini girmeleri zorunludur. Aksi takdirde iade yapılamayacaktır.

7. OHAL bölgesinde ikametgâhı olan öğrencilerimizin ikamet bilgileri mernis kayıtlarından sorgulanacaktır. 

8. Ailesi OHAL bölgesinde ikamet eden öğrencilerimiz ise Nüfus Müdürlüklerinden veya e-devlet üzerinden alabilecekleri aile ikamet belgesini katkı payı/öğrenim ücreti iade talep formuna ekleyeceklerdir.

9. Olağanüstü Hal ilan edilen iller; Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dır.

Harç İade Talep Formu için tıklayınız.

17 Kasım 2023