Zafer Kalkınma Ajansının Sonuç Odaklı Programlar kapsamında çalıştığı alanlardan biri Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması Sonuç Odaklı Programı (GENÇSOP)’dır. Programın genel amacı ise “Gençlerin TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak) Bölgesi’nde istihdam edilebilirliklerini arttırmak ve istihdam oranlarını yükseltmek olarak belirlenmiştir.

Bu program kapsamında TR33 Bölgesi’ndeki gençler kendi işlerini kurabilmeleri için Bölge’deki girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve girişimlerin hayata geçirilmesi adına illere özgü destekleyici modellerin oluşturulması, mevcut durum tespiti ve eylem planını içeren “ TR 33 Bölgesi İlleri Genç Girişimciliğinin Arttırılması Stratejisi ve Eylem Planın”nın hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu plana en önemli girdi oluşturacak çalışmalardan bir tanesi de TR33 Bölgesi’nde eğitim hayatını sürdüren üniversite öğrencilerine yönelik araştırmalardır. Bu sebeple https://tr.research.net/r/Zaferka web sitesi üzerinde bölge üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere yönelik 09 Kasım 2018 tarihine kadar açık tutulacak bir anket hazırlanmıştır.

Hazırlanan çalışmanın verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi adına anketin, Üniversitemiz öğrencileri tarafından doldurularak çalışmaya destek vermeleri istenilmektedir.

 


24 Ekim 2018