Danışman Onaylarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesinde “Önlisans öğrencileri ikinci yarıyıl sonunda, lisans öğrencileri ise dördüncü yarıyıl ve üst yarıyılları sonunda 2.00 genel not ortalamasını tutturmak zorundadırlar. 2.00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu durumda olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslerle birlikte kendi istekleri ile danışmanlarının onayını da alarak başardıkları derslere de kayıt yaptırıp genel not ortalamalarını yükseltmek zorundadırlar.” denilmektedir.

Başkanlığımızca yapılan kontrollerde yukarıda belirtilen hükümlere aykırı olarak danışman onayı verildiği görülmüştür. 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden yukarıda belirtilen şartları sağlayamayan öğrencilere bulundukları yarıyıldan ders verilmemesi, verilmiş olan derslerin iptal edilmesi; danışman onaylarında Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak işlem yapılmasını ve aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1.    Öğrencinin ders kayıtları için Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Tüm işlemlerini internet üzerinden yapabilirler.

2.    Ders seçimi yapmayan ve danışman onay sürecinde Danışmanı ile iletişime geçmeyen  öğrenciye harç borcu olmasa dahi, Danışman Onayı yapılmamalıdır. Belirli bir süre ders kaydı yaptırmayan öğrencinin, kaydı silinebilmektedir. Ders kaydı yapıldığı anda bu süre yeniden başlamaktadır.

3.    Ders seçimi yapmayan ancak danışman onay sürecinde Danışmanı ile iletişime geçerek yardım isteyen öğrenciye harç borcu yoksa Danışman Onayı yapılmalıdır.

4.    Yabancı Uyruklu öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretlerini güz dönemi başında yıllık olarak ödemekte, bahar yarıyılı başında ücret ödememektedir. Bu öğrencilerden ders seçimi yapmayan ve Danışmanı ile iletişime geçmeyen öğrenciye danışman onayı yapılmamalıdır.

5.    2014-2015 eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran  öğrencilerden önlisans programlarında 2. yarıyıldan sonra, lisans programlarında ise 4. yarıyıldan sonra her dönem 2.00 ortalama şartını sağlayamayan öğrenciler bulunduğu dönemden ders alamaz. Bu öğrencilere alt yarıyıllardan ders verilir.

6.    Öğrenci ders kayıtlanmalarında öncelikle alt yarıyıldan başarısız oldukları dersleri ve hiç almadıkları dersleri almak koşuluyla 45 AKTS krediyi aşmayacak şekilde derslere kayıt yaptırabilirler. Öncelikle alttan alması gereken dersler verilmeli, alttan dersi varken öğrenciye öncelik olarak dönem dersleri verilmemelidir.

 

09 Şubat 2018