03.03.2023 tarih ve 32121 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin 129 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında,

1. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi ile sınırlı olarak;

a. Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bir Devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden öğrenciler,

b. Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler,

c. Olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bu illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden yurtdışından kabul edilmiş öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesinden muaf tutulmuştur.

2. Örgün, açık ve uzaktan öğretim programlarına kayıtlı;

a. Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören birinci öğretim öğrencileri ilgili programın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46/c maddesindeki süreler içerisinde katkı payı ödemediklerinden, programın süresinde mezun olamayan öğrenciler katkı payı,

b. Önlisans, lisans ve lisansüstü (tezli/tezsiz) eğitim gören ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücreti,

c. Olağanüstü hal bölgesinde ikamet eden ve bu bölgedeki Devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden yurt dışından kabul edilmiş öğrenciler ödemeleri gereken öğrenim ücretini, ödemeyecektir.

3. Tahsil edilmiş 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi katkı payı ve öğrenim ücretleri iade edilecektir.

 

Bu kapsamda öğrencilerimizin;

1. İkametgâhı olağanüstü hal ilan edilen illerde olan öğrencilerimiz, Öğrenci Bilgi Sisteminde ödemiş oldukları tutarlar kadar alacaklandırılacaklar ve talepleri halinde ödemiş oldukları tutarlar kendilerine iade edilecektir. İade talebinde bulunmayan öğrencilerimize ise sonraki dönemde ödemiş oldukları tutar kadar indirim yapılacaktır.

2. Ailesi OHAL bölgesinde ikamet eden öğrencilerimiz ise Nüfus Müdürlüklerinden veya e-devlet üzerinden alabilecekleri aile ikamet belgesini ibraz etmeleri halinde ödemiş oldukları tutarlar kendilerine iade edilecektir. 

3. Yurtdışından kabul edilen öğrencilere bu kapsamda harç iadesi yapılamamaktadır.

4. Henüz ders kayıt işlemini tamamlamamış öğrencilerimizden mazereti kabul edilenlerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız ile iletişime geçmeleri halinde katkı payı/öğrenim ücreti ödemeden ders kaydı yapmalarına imkân tanınacaktır.

5. Katkı payı/öğrenim ücreti iade talepleri "Harç İade Talep Formu" ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının oid@usak.edu.tr mail adresine pdf formatında yapılacaktır. Pdf formatında olmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

6. Katkı payı/öğrenim ücreti iadeleri öğrencilerin şahsi banka hesaplarına yapılacaktır. Öğrencilerimizin başvuru formlarına kendilerine ait iban bilgilerini girmeleri zorunludur. Aksi takdirde iade yapılamayacaktır.

7. OHAL bölgesinde ikametgâhı olan öğrencilerimizin ikamet bilgileri mernis kayıtlarından sorgulanacaktır. 

8. Ailesi OHAL bölgesinde ikamet eden öğrencilerimiz ise Nüfus Müdürlüklerinden veya e-devlet üzerinden alabilecekleri aile ikamet belgesini katkı payı/öğrenim ücreti iade talep formuna ekleyeceklerdir.

9. Olağanüstü Hal ilan edilen iller; Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dır.

 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi için tıklayınız.

Harç İade Talep Formu için tıklayınız.

 

03 Mart 2023