Öğrenci İşlemleri Biriminde, öğrencilerin kayıt ve özlük işlerinin takibi, yazışmalarının yapıldığı, ders açma, not girişi, muafiyet ve intibak bilgilerinin girilmesi, maddi hata düzeltmelerinin yapılması gibi  öğrenciler ile ilgili tüm işlemler gerçekleştirilmektedir.

Öğrenci İşlemleri Biriminin başlıca görevleri;

· Öğrenci özlük bilgilerinin güncel tutulması, Yöksis'e gönderilmesi,

 

· Kayıtların yapılması/silinmesi,

 

· Müfredatların oluşturulması ve öğrencilere tanımlanması,   

 

· Danışman atamalarının yapılması,

 

· Ders açma, sınav tanımlama ve not girişlerinin takibi,

 

· Muafiyet işlemlerinin girilmesi,

 

· Maddi hata düzeltmelerinin girilmesi,

 

· Öğrenciler ile ilgili yazışmaların takibinden tutulmasından sorumludur.