Öğrenci İşlemleri Şube Müdürlüğü, öğrencilerin kayıt ve özlük işlerinin takip edildiği, yazışmalarının yapıldığı, ders açma, not girişi, belge verilmesi, Yöksis bilgilerinin güncel tutulması, askerlik tecil işlemleri gibi öğrenciler ile ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirildiği birimimizdir.

Öğrenci İşlemleri Şube Müdürlüğü; Öğrenci İşlemleri Birimi, Belge ve Danışma Birimi ile Yöksis/Asal İşlemleri Birimlerinden oluşmaktadır. Öğrenci İşlemleri Şube Müdürlüğü’nün başlıca görevleri;

· Öğrenci özlük bilgilerinin güncel tutulması,

 

· Kayıtların yapılması/silinmesi,

 

· Müfredatların oluşturulması ve öğrencilere tanımlanması,   

 

· Danışman atamalarının yapılması,

 

· Ders açma, sınav tanımlama ve not girişlerinin takibi,

 

· Muafiyet işlemlerinin girilmesi,

 

· Maddi hataların girilmesi,

 

· Öğrenciler ile ilgili yazışmaların takibi,

 

· Öğrencilere danışmanlık hizmeti verilmesi,

 

· Öğrenci Belgelerinin düzenlenerek verilmesi,

 

· Destek taleplerinin cevaplanması,

 

· Askerlik erletele/iptal işlemleri,

 

· Öğrenci disiplin cezalarını Yöksis aracılığı ile ilgili kurumlara bildirilmesi,

 

· YÖKSİS bilgilerinin güncel tutulmasından sorumludur.