Mezuniyet İşlemleri Biriminde; mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin başlanması, başarılı ve dereceye giren öğrencilerin tespit edilmesi işlemleri  sağlanmaktadır.

Mezuniyet İşlemleri Biriminin başlıca görevleri;

    ·  Mezuniyet işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesini sağlamak,

    ·  Mezuniyet onay birimlerini tanımlamak ve güncellemek,

    ·  Başarılı ve dereceye girecek öğrencilerin belirlenmesi ve ilgili birimlere bildirilmesi işlemlerinden

       sorumludur.