Kalite ve İstatistik Birimi;  Birim faaliyetleri ile ilgili olarak istatistiki verilerin hazırlanması, iç ve dış paydaşlarla paylaşılmasından, kalite yönetim sistemi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden, Birim faaliyet raporları ve stratejik planlarının hazırlanmasından sorumlu olup başlıca görevleri;

· İstatistiki verilerin hazırlanması, gerektiğinde iç ve dış paydaşlarla paylaşılması,

 

· Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili sürecin takibi ve dokümanları hazırlamak,

 

· Birim Stratejik Planını hazırlamak,

 

· Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak,

 

· KİDR için istenilen bilgileri hazırlamak,

 

· Anketleri düzenlemek, sonuçlarını ilan etmek,

 

· Öğrencilerin tüm işlemleri için örnek başvuru form ve dilekçelerinin düzenlenmesini

  sağlamaktan sorumludur.