Burslar, Harçlar ve Diploma Hizmetleri Şube Müdürlüğü, YÖK, KYK ve diğer kurumlar tarafından öğrencilere verilen bursların takibi, başarılı öğrencilerin belirlenmesi; katkı payı/öğrenim ücretlerinin tahakkuk, tahsil ve iade işlemleri;  Üniversitemize yeni kayıtlanan öğrencilerin kimlik kartlarının düzenlenmesi, mezun olan öğrencilerin diplomalarının ve diploma eklerinin;  başarı belgesi ile onur veya üstün onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerinin hazırlanması ve teslim edilmesinden sorumludur. 

Burslar, Harçlar ve Diploma Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Burslar ve Harçlar Birimi ile Diploma Birimi'nden oluşmaktadır. 

Burslar, Harçlar ve Diploma Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün başlıca görevleri;

 ·   YÖK, KYK ve diğer kurumlar tarafından öğrencilere verilen burs işlemlerinin takibi,

 ·   YÖK, ÖSYM ve KYK gibi Kurumlarla koordinasyonun sağlanması, yazışmaların yapılması,

 ·   Üniversite Burs başvurularını KYK’ya bildirmek,

 ·   Burs ve kredi alan öğrencilerin bilgilerinin otomasyonda güncel olarak tutulmasını sağlamak,

 ·   Katkı payı/öğrenim ücretlerinin tahakkuk, tahsilat ve iade işlemlerinin takibi,

 ·   Başarılı ve dereceye giren öğrencilerin belirlenmesi,

 ·   Öğrenci kimlik kartlarının basımı, dağıtımı ve bandrol işlemleri,

 ·   Mezuniyet evraklarının doğruluğunun kontrolü,

 ·   Diploma, diploma eki, başarı, onur ve üstün onur belgelerinin basımı, bilgilerin doğruluğunun kontrolü, OBS’ye

      girilmesi ve öğrencilere teslim edilmesi,

 ·   İlişik kesme belgelerinin kontrolü, otomasyona işlenmesi ve saklanması,

 ·   Yanlış veya hatalı basılan diploma vb. belgeler ile kimlik kartlarının imha edilmesinden

     sorumludur.