Diploma Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Üniversitemize yeni kayıtlanan öğrencilerin kimlik kartlarının düzenlenmesi, mezun olan öğrencilerin diplomalarının ve diploma eklerinin;  başarı belgesi ile onur veya üstün onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerinin hazırlanması ve teslim edilmesinden sorumludur.

Diploma Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Diploma Biriminden oluşmaktadır. Diploma Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün başlıca görevleri;

·         Öğrenci kimlik kartlarının basımı ve dağıtımı,

·         Öğrenci kimlik kartlarının bandrol işlemleri,

·         Mezuniyet evraklarının doğruluğunun kontrolü,

·         Diploma, diploma eki, başarı, onur ve üstün onur belgelerinin basımı ve öğrencilere teslim edilmesi,

·         İlişik kesme belgelerinin kontrolü, otomasyona işlenmesi ve saklanması,

·         Yanlış veya hatalı basılan diploma vb. belgeler ile kimlik kartlarının imha edilmesinden sorumludur.