Diploma Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Üniversitemize yeni kayıtlanan öğrencilerin kimlik kartlarının düzenlenmesi, mezun olan öğrencilerin diplomalarının ve diploma eklerinin;  başarı belgesi ile onur veya üstün onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerinin hazırlanması ve teslim edilmesinden sorumludur. Diploma Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Diploma Birimi'nden oluşmaktadır.