Daire Başkanlığımızın mali konulardaki işlemleri, muhasebe, satın alma, ambar ve depolama faaliyetleri ile kalite yönetimi, stratejik plan ve faaliyet raporlarının hazırlanması; İdari İşler Şube Müdürlüğümüze bağlı olan Muhasebe İşlemleri Birimi tarafından sağlanmakta olup başlıca görevleri;

·         Personel özlük işlemlerini takip etmek (maaş ödemeleri, SGK kesintileri, vb.)

 ·         SGK, Yolluk ve Harcırah işlemleri,

 ·         Satın alma ve muhasebe İşlemlerinin takibi,

 ·         Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri,

 ·         Ambar ve Depolama İşlemlerinin takibi,

 ·         Kalite işlemlerinin takibi ve düzenlenmesi,

 ·         Stratejik Plan ve Faaliyet raporlarının hazırlanması,

 ·         Daire Başkanlığımız web sayfasının düzenlenmesinden sorumludur.