Daire Başkanlığımızın mali konulardaki işlemleri, muhasebe, satın alma, ambar ve depolama faaliyetleri ile kalite yönetimi, stratejik plan ve faaliyet raporlarının hazırlanması; İdari İşler Şube Müdürlüğümüze bağlı olan Satın Alma ve Ayniyat Birimi tarafından sağlanmakta olup başlıca görevleri;

   ·   Personel özlük işlemlerini takip etmek (maaş ödemeleri, SGK kesintileri, izin vb.)

   ·   SGK, Yolluk ve Harcırah işlemleri,

   ·   Satın alma ve muhasebe İşlemlerinin takibi,

   ·   Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri,

   ·   Ambar ve Depolama İşlemlerinin takibi,

   ·   Öğrenci Staj işlemlerini takip etmek,

   ·   Kalite işlemlerinin takibi ve düzenlenmesi,

   ·   Stratejik Plan ve Faaliyet raporlarının hazırlanması,

   ·   Daire Başkanlığı web sayfasının düzenlenmesinden sorumludur.