Üniversitemize yeni kayıtlanan öğrencilerin kimliklerinin düzenlenmesi, arızalı veya kayıp öğrenci kimliklerinin yeniden basımı; mezun olan öğrencilerin diplomalarının ve diploma eklerinin başarı belgesi ile onur veya üstün onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerinin hazırlanması ve teslim edilmesi; ilişik kesme evraklarının teslim alınması ve saklanması Diploma Hizmetleri Şube Müdürlüğümüze bağlı olan Diploma Birimi tarafından sağlanmakta olup, başlıca görevleri;

Diploma Birimi’nin başlıca görevleri;

·         Öğrenci kimlik kartlarının basımı ve dağıtımı,

·         Mezuniyet evraklarının doğruluğunun kontrolü,

·         Diploma, diploma eki, başarı, onur ve üstün onur belgelerinin basımı ve öğrencilere teslim edilmesi,

·         İlişik kesme belgelerinin kontrolü, otomasyona işlenmesi ve saklanması,

·         Yanlış veya hatalı basılan diploma vb. belgeler ile kimlik kartlarının imha edilmesinden sorumludur.