Diploma ve Kimlik Biriminde; Üniversitemize yeni kayıtlanan öğrencilerin kimliklerinin düzenlenmesi, arızalı veya kayıp öğrenci kimliklerinin yeniden basımı; mezun olan öğrencilerin diplomalarının ve diploma eklerinin, başarı belgesi ile onur veya üstün onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerinin hazırlanması ve teslim edilmesi; ilişik kesme evraklarının teslim alınması, Öğrenci Bilgi Sistemine işlenmesi ve saklanmasını sağlanmaktadır.

Diploma ve Kimlik Birimi’nin başlıca görevleri         

·  Öğrenci kimlik kartlarının basımı ve dağıtımı,

 

·  Mezuniyet evraklarının doğruluğunun kontrolü,

 

·  Diploma, diploma eki, başarı, onur ve üstün onur belgelerinin basımı, bilgilerin doğruluğunun

   kontrolü, OBS’ye girilmesi ve öğrencilere teslim edilmesi,

 

·  İlişik kesme belgelerinin kontrolü, otomasyona işlenmesi ve saklanması,

 

·  Yanlış veya hatalı basılan diploma vb. belgeler ile kimlik kartlarının imha edilmesi

 

·  Mezun öğrencilerin Mezun Takip Sistemine üye olmasını sağlamaktan sorumludur.