Personel ve Yazı İşleri Birimi;  Başkanlığımız personelinin eğitim, terfi, fazla mesai puantajlarının hazırlanması; her türlü yazışma trafiğinin aksatılmadan yürütülmesi, gelen evrakların tasnifi, EBYS sisteminde kayıt altına alınması, incelenmesi, gerekli birimlere dağıtılması, aynı evrakların tekrar cevabi nitelikte giden evrak olarak da takip edilmesinden sorumludur.

Daire Başkanlığımızın tüm yazışma trafiğinin koordinasyonu Personel ve Yazı İşleri Birimimiz tarafından sağlanmakta olup başlıca görevleri;

· Birim personelinin eğitim faaliyeltlerini planlamak ve gerçekleştirmek,

 

· Personel özlük işlemlerini takip etmek (terfi, atama, hastalık izni, yıllık izin, mazeret izni vb.)

 

· Yazışmaların yapılması,

 

· Gelen evrak ve giden evrakların tasnifi, dosyalanması,

 

· Evrak kayıt veya EBYS sistemi üzerinden işlemleri gerçekleştirmek,

 

· Daire Başkanlığının elektronik postalarını kontrol etmek ve cevaplandırmak,

 

· Olur’ların alınması,

 

· Daire Başkanlığının görev alanları ile ilgili Senato ve Üniversite Yönetim Kurullarında

  görüşülecek gündem konularının takibinden sorumludur.