İdari İşler Şube Müdürlüğümüze bağlı olan Yazı İşleri Birimi;  her türlü yazışma trafiğinin aksatılmadan yürütülmesi, gelen evrakların tasnifi, EBYS sisteminde kayıt altına alınması, incelenmesi, gerekli birimlere dağıtılması, aynı evrakların tekrar cevabi nitelikte giden evrak olarak da takip edilmesinden sorumludur.

Daire Başkanlığımızın tüm yazışma trafiğinin koordinasyonu yazı işleri birimimiz tarafından sağlanmakta olup başlıca görevleri;

·         Daire Başkanlığı’nın sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi,

·         Yazışmaların yapılması,

·         Gelen evrak ve giden evrakların tasnifi, dosyalanması,

·         Evrak kayıt veya EBYS sistemi üzerinden işlemleri gerçekleştirmek,

·         Personel özlük işlemlerini takip etmek (terfi, atama, hastalık izni, yıllık izin, mazeret izni vb.)

·         Daire Başkanlığımız görev alanları ile ilgili Senato ve Üniversite Yönetim Kurullarında görüşülecek gündem konularının

            takibinden sorumludur.