İdari İşler Şube Müdürlüğümüze bağlı olan Yazı İşleri Birimi;  her türlü yazışma trafiğinin aksatılmadan yürütülmesi, gelen evrakların tasnifi, EBYS sisteminde kayıt altına alınması, incelenmesi, gerekli birimlere dağıtılması, aynı evrakların tekrar cevabi nitelikte giden evrak olarak da takip edilmesinden sorumludur.

Daire Başkanlığımızın tüm yazışma trafiğinin koordinasyonu Yazı İşleri Birimimiz tarafından sağlanmakta olup başlıca görevleri;

· Daire Başkanlığı’nın sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi,

 

· Yazışmaların yapılması,

 

· Gelen evrak ve giden evrakların tasnifi, dosyalanması,

 

· Evrak kayıt veya EBYS sistemi üzerinden işlemleri gerçekleştirmek,

 

· Daire Başkanlığının elektronik postalarını kontrol etmek ve cevaplandırmak,

 

· Personel özlük işlemlerini takip etmek (terfi, atama, hastalık izni, yıllık izin, mazeret izni vb.)

 

· Olur’ların alınması,

 

· Kalite işlemlerinin takibi ve düzenlenmesi,

 

· Daire Başkanlığının görev alanları ile ilgili Senato ve Üniversite Yönetim Kurullarında

  görüşülecek gündem konularının takibinden sorumludur.