Daire Başkanlığımız Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü, Daire Başkanı ile birlikte eğitim öğretimi; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve Senato Kararları doğrultusunda planlamak, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirmek, uygulamasını sağlamak ve denetimini yapmakla görevlidir.

Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü Otomasyon Biriminden oluşmaktadır. Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü’nün başlıca görevleri;

·         Eğitim-öğretimin mevzuat hükümlerine ve akademik takvime uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

·         Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili Yönetmelik ve Yönergeler ile uygulama usul ve esaslarının belirlemek,

·         Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile Fakülte/Yüksekokul, Bölüm, Program açma/kapama işlemlerini yürütülmek,

·         Eğitimin Planlanması ve ders planlarının yapılması,

·         Akademik takvimin hazırlaması,

         Öğrenci İşleri Otomasyon Sisteminin yönetimi,

·         ÖSYM Kılavuz ve Kontenjan işlemlerinin takibi

·         Yeni kayıt işlemlerinin koordinasyonu ve kayıtların yapılması,

·         Kayıt yenileme işlemlerinin koordinasyonu ve ders kayıtlarının takibi,

·         Duyuruların hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması,

·         YÖK, ÖSYM ve KYK gibi Kurumlarla koordinasyonun sağlanması, yazışmaların yapılması,

·         Bologna ile ilgili sayfalar ile güncelleme ve düzenlemelerin takibi,

·         Öğrenciler ile ilgili yazışmaların takibi,

·         İstatistiklerin hazırlanması; iç ve dış paydaşlarla paylaşılması, 

·         Katkı payı/öğrenim ücretlerinin tahakkuk, tahsilat ve iade işlemlerinin takibi,

·         Yatay Geçiş işlemlerinin koordinasyonu,

·         Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve eğitim durumlarının koordinasyonu,

·         YÖKSİS bilgilerinin güncel tutulmasından sorumludur.