Daire Başkanlığımız Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü, Daire Başkanı ile birlikte eğitim öğretimi; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve Senato Kararları doğrultusunda planlamak, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirmek, uygulamasını sağlamak ve denetimini yapmak, Öğrenci Bilgi Sistemini yönetmek, Fakülte, Bölüm, Program  vb. yeni birimlerin açılma işlemlerini takip etmekle görevlidir.

Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü; Eğitim-Öğretim ve Mevzuat Birimi ile Otomasyon Birimlerinden oluşmaktadır. Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü’nün başlıca görevleri;

·   Eğitim-öğretimin mevzuat hükümlerine ve akademik takvime uygun olarak yürütülmesini

    sağlamak,

 

·   Yönetmelik ve Yönerge hazırlama işlemleri.

 

·   Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili Yönetmelik ve Yönergeler ile uygulama usul ve esaslarının

    belirlemek,

 

·  Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile Fakülte/Yüksekokul, Bölüm, Program açma/kapama işlemlerinin yürütülmesi,

 

·   Eğitimin Planlanması ve ders planlarının yapılması,

 

·   Akademik takvimi hazırlamak,

 

·   Öğrenci İşleri Otomasyon Sisteminin yönetimi,

 

·   YÖK, ÖSYM ve KYK gibi Kurumlarla koordinasyonun sağlanması, yazışmaların yapılması,

 

·   ÖSYM Kılavuz ve Kontenjan işlemlerinin takibi,

 

·   Yeni kayıt işlemlerinin koordinasyonu ve kayıtların yapılması,

 

·   Kayıt yenileme işlemlerinin koordinasyonu ve ders kayıtlarının takibi,

 

·   Duyuruların hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması,

 

·   Bologna ile ilgili sayfalar ile güncelleme ve düzenlemelerin takibi,

 

·   Öğrenciler ile ilgili yazışmaların takibi,

 

·   İstatistiklerin hazırlanması; iç ve dış paydaşlarla paylaşılması, 

 

·   Yatay Geçiş işlemlerinin koordinasyonu,

 

·   Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve eğitim durumlarının koordinasyonu,

 

·   Ortak Seçmeli Dersler (OSD) ile ilgili işlemleri yürütmek,

 

·   YÖKSİS bilgilerinin güncel tutulmasından sorumludur.