Daire Başkanlığı’mızın her türlü yazışma ve mali işlemleri, İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. İdari İşler Şube Müdürlüğü; Yazı İşleri Birimi ile Muhasebe İşlemleri Birimlerinden oluşmaktadır. 

İdari İşler Şube Müdürlüğü’nün başlıca görevleri;

·         Daire Başkanlığı’nın sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi,

·         Yazışmaların yapılması,

·         Daire Başkanlığımız görev alanları ile ilgili Senato ve Üniversite Yönetim Kurullarında görüşülecek gündem konularının

            takibi,

·         Yönetmelik ve Yönerge hazırlama işlemleri,

·         Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile Fakülte/Yüksekokul, Bölüm, Program açma/kapama işlemlerinin yürütülmesi,

·         YÖK, ÖSYM ve KYK gibi Kurumlarla koordinasyonun sağlanması,

·         ÖSYM Kılavuz ve Kontenjan işlemlerinin takibi

·         Yatay Geçiş işlemlerinin koordinasyonu,

·        Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve eğitim durumlarının koordinasyonu,

·         Personel özlük işlemlerini takip etmek (terfi, atama, hastalık izni, yıllık izin, mazeret izni vb.)

·         SGK, Yolluk ve Harcırah işlemleri,

·         Satın alma ve muhasebe İşlemlerinin takibi,

·         Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri,

·         Kalite işlemlerinin takibi ve düzenlenmesi,

·         Stratejik Plan ve Faaliyet raporlarının hazırlanması,

·         Daire Başkanlığımız web sayfasının düzenlenmesinden sorumludur.