Öğrenci Bilgi SistemiBilgi Yönetim SistemiE-Posta
Mevzuat
Diğer Üniversitelerin Açmış OlduğuYaz Öğretiminden Ders Alma İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar
KANUNLAR
 Yükseköğretim Kanunu
 
YÖNETMELİKLER
 Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2014-2015)
 Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulamave Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
 Burs Kredi Yönetmeliği
 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 Açık Yükseköğretim Yönetmeliği
 Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik
 Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik
 Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği
 Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
 Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
 
YÖNERGELER
 Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi Yönergesi
 Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
 Uşak Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Kabulü Yönergesi
 Yatay Geçiş Usül ve Esasları (6111 Sayılı Kanun Gereğince)
 Uşak Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi
 Uşak Üniversitesi Öğrenci Danışmanlık Yönergesi
 Uşak Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi ve Teslimine İlişkin Yönerge
 Dereceye Girecek Öğrencilerin Tespitine İlişkin Yönerge
 Öğrencilerin Mazaretli Sayılma ve Mazeret Sınavları Uygulama Esasları
 Yan Dal Program Yönergesi
 Çift Ana Dal Program Yönergesi
 Diğer Üniversitelerin Açmış OlduğuYaz Öğretiminden Ders Alma İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar
 %10’a GİREN ÖĞRENCİLERİ BELİRLEME UYGULAMA ESASLARI
 2014-2015 Akademik Yılından Önce Kayıt Yaptıran Öğrencilere İlişkin Yönerge
 2014-2015 Akademik Yılında İlk Defa Kayıt Yaptıran Öğrencilere İlişkin Yönerge